Definiowanie właściwości obciążenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Definiowanie właściwości obciążenia

Przed utworzeniem obciążenia warto zdefiniować lub sprawdzić jego właściwości.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Właściwości obciążenia, a następnie kliknij odpowiedni typ obciążenia.

  Na przykład kliknij Obciążenie powierzchniowe w celu zdefiniowania właściwości obciążenia powierzchniowego.

 2. W oknie dialogowym właściwości obciążenia:
  1. Wprowadź lub zmień właściwości.
   • Wybierz grupę obciążeń.

   • W razie potrzeby zdefiniuj wielkość i formę obciążenia.

   • Dołącz obciążenie do elementu lub położenia.

    Po utworzeniu obciążenia nie można go dołączyć do elementu.

    Po utworzeniu obciążenia można je odłączyć od elementu.

   • Zdefiniuj elementy nośne.

   • W razie potrzeby dostosuj obciążoną długość lub powierzchnię.

   • W razie potrzeby zmień rozkład obciążeń na karcie Panel obciążenia.

  2. Kliknij OK, aby zapisać właściwości.

Tekla Structures korzysta z tych właściwości podczas tworzenia nowych obciążeń tego typu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej