Ustawianie normy modelowania obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ustawianie normy modelowania obciążeń

Ustawienia normy modelowania obciążenia określają normy budowlane, współczynniki bezpieczeństwa i rodzaje grup obciążeń używane w Tekla Structures do kombinacji obciążeń.

Uwaga:

W trackie projektu raczej nie ma potrzeby zmiany tych ustawień. W przypadku zmiany ustawień trzeba także zmienić typy grup obciążeń i sprawdzić kombinacje obciążeń.

Aby ustawić normę modelowania obciążeń i użyć standardowych współczynników kombinacji obciążeń dla określonych norm budowlanych:

  1. W menu Plik kliknij kolejno Ustawienia > Opcje, a następnie przejdź do ustawień Modelowanie obciążeń.
  2. Na karcie Bieżąca norma wybierz normę z listy Norma modelowania obciążeń.
  3. Sprawdź współczynniki kombinacji obciążeń na odpowiedniej karcie.
  4. W przypadku używania Eurokodu wprowadź współczynnik klasy niezawodności i wybierz wzór do zastosowania na karcie Eurokod.
  5. Kliknij OK.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej