Ustawianie bieżącej grupy obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ustawianie bieżącej grupy obciążeń

Jedną z grup obciążeń można zdefiniować jako bieżącą. W programie Tekla Structures wszystkie nowo tworzone obciążenia są dodawane do bieżącej grupy obciążeń.

Przed rozpoczęciem utwórz co najmniej jedną grupę obciążeń.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Grupy obciążeń.
 2. W oknie dialogowym Grupy obciążeń:
  1. Wybierz grupę obciążeń.
  2. Kliknij Ustaw bieżącą.

   Tekla Structures oznacza bieżącą grupę obciążeń znakiem @ w kolumnie Bieżąca.

  3. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej