Skalowanie obciążeń w widokach modelu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Skalowanie obciążeń w widokach modelu

Tekla Structures umożliwia skalowanie obciążeń podczas modelowania. Gwarantuje to, że obciążenia nie są zbyt małe, aby je zobaczyć, ani zbyt duże, aby mogły zasłaniać konstrukcję.

  1. W menu Plik kliknij kolejno Ustawienia > Opcje, a następnie przejdź do ustawień Modelowanie obciążeń.
  2. Na karcie Długość strzałki wprowadź minimalne i maksymalne rozmiary różnych rodzajów obciążeń.
  3. Kliknij OK.

Przykład

Zdefiniuj, że obciążenia punktowe o wielkości 1 kN lub mniej mają 500 mm wysokości w modelu, a obciążenia punktowe o wielkości 10 kN lub więcej mają 2500 mm wysokości. Tekla Structures liniowo skaluje wszystkie obciążenia punktowe o wielkości między 1 kN a 10 kN w zakresie od 500 mm do 2500 mm.

Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej