Obiekty zawarte w modelu analitycznym

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Obiekty zawarte w modelu analitycznym

Istnieje możliwość zdefiniowania obiektów, które mają zostać uwzględnione w modelu analitycznym. Tekla Structures uwzględnia lub pomija niektóre obiekty automatycznie.

Następujące czynniki wpływają na to, które obiekty są uwzględniane w modelach analitycznych Tekla Structures:

Tekla Structures ignoruje następujące obiekty w analizie, nawet jeśli zostały uwzględnione w modelu analitycznym:

Następujące komponenty ustawiają właściwości analityczne tworzonych przez siebie elementów, dzięki czemu te elementy są uwzględniane w modelach analitycznych:

  • Hangar (S57)

  • Budynek (S58) i (S91)

  • Generowanie płyty (61) i (62)

  • Kratownica (S78)

Na przykład, elementy pionowe i ukośne utworzone za pomocą komponentu Kratownica (S78) są traktowane w analizie jako stężenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej