Zmiana położenia lub układu obciążenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmiana położenia lub układu obciążenia

Położenie lub układ obciążeń można zmienić za pomocą zmiany bezpośredniej.

Przed rozpoczęciem:

 • Upewnij się, że przełącznik Bezpośrednia zmiana jest aktywny.
 • Wybierz obciążenie.

  Tekla Structures wyświetla uchwyty i wymiary, które można wykorzystać do zmiany obciążenia.

  Po wybraniu uchwytu i przesunięciu wskaźnika myszy na Tekla Structures wyświetla pasek narzędzi z większą liczbą opcji zmiany. Dostępne opcje zależą od rodzaju zmienianego obciążenia.

Zmiana położenia lub układu obciążenia:

Czynność Procedura Dostępne dla
Ustawianie punktu referencyjnego obciążenia w celu przesunięcia w jednym kierunku, w dwóch lub w dowolnym kierunku
 1. Zaznacz uchwyt w punkcie odniesienia obciążenia.
 2. Aby określić, w jakich kierunkach uchwyt może być przesuwany, wybierz opcję z listy na pasku narzędzi:

  Możesz również nacisnąć klawisz Tab, aby przełączać opcje.

 3. Aby przesuwać uchwyt tylko w określonej płaszczyźnie, kliknij i wybierz płaszczyznę.
Obciążenia punktowe, obciążenia liniowe, obciążenia powierzchniowe, obciążenia temperaturą, obciążenia wiatrem
Przesuwanie obciążenia punktowego, końca lub narożnika obciążenia Przeciągnij uchwyt w punkcie odniesienia obciążenia w nowe miejsce. Wszystkie obciążenia
Przesuwanie obciążenia liniowego lub narożnika obciążenia Przeciągnij uchwyt linii w nowe położenie. Obciążenia liniowe, obciążenia powierzchniowe, obciążenia równomierne, obciążenia temperaturą, obciążenia wiatrem
Pokazywanie lub ukrywanie wymiarów bezpośredniej zmiany
 1. Wybierz uchwyt.
 2. Na pasku narzędzi kliknij .
 3. Kliknij przycisk z okiem, aby okazać lub ukryć wymiary ortogonalne i całkowite:

Obciążenia liniowe, obciążenia powierzchniowe, obciążenia równomierne, obciążenia temperaturą, obciążenia wiatrem
Zmiana wymiaru Przeciągnij grot strzałki wymiaru do nowego położenia lub:
 1. Wybierz grot strzałki wymiaru, który ma zostać przesunięty.

  Aby zmienić wymiar na obu końcach, wybierz oba groty strzałek.

 2. Na klawiaturze wprowadź wartość, o którą wymiar ma zostać zmieniony.

  Aby rozpocząć od znaku liczby ujemnej (-), należy użyć klawiatury numerycznej.

  Aby wprowadzić wartość bezwzględną wymiaru, należy ją poprzedzić symbolem $.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij OK w oknie dialogowym Wprowadź położenie numerycznie.
Obciążenia liniowe, obciążenia powierzchniowe, obciążenia równomierne, obciążenia temperaturą, obciążenia wiatrem
Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytów punktu środkowego obciążenia równomiernego
 1. Wybierz uchwyt.
 2. Na pasku narzędzi kliknij .
Obciążenia równomierne
Dodawanie punktów narożnych do obciążenia równomiernego Przeciągnij uchwyt środkowy do nowego położenia. Obciążenia równomierne
Usuwanie punktów narożnych z obciążenia równomiernego
 1. Wybierz co najmniej jeden punkt odniesienia.
 2. Naciśnij Delete.
Obciążenia równomierne
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej