Zmiana rozkładu obciążenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmiana rozkładu obciążenia

Można zmienić sposób w jaki Tekla Structures wykonuje rozkład obciążeń.

 1. Kliknij dwukrotnie obciążenie, aby otworzyć okno dialogowe jego właściwości.
 2. Przejdź do karty Panel obciążenia.
 3. Na liście Rozkład wybierz, czy rozłożyć obciążenie w jednym kierunku czy w dwóch.
 4. W przypadku wybrania na liście Rozkład pozycji Jednokierunkowy należy określić kierunek osi głównej. W przypadku wybrania na liście Rozkład pozycji Dwukierunkowy należy zdefiniować kierunek głównej osi, aby móc ręcznie zdefiniować ciężar osi głównej.

  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyrównać kierunek osi głównej z elementem, kliknij przycisk Równolegle do elementu lub Prostopadle do elementu, a następnie wybierz element w modelu.

  • Aby rozłożyć obciążenia w odpowiednim kierunku globalnym X, Y lub Z, wprowadź 1 w odpowiednim polu Kierunek osi głównej.

  • Aby rozłożyć obciążenie pomiędzy kilka kierunków globalnych, wprowadź składowe wektora kierunku w odpowiednich polach Kierunek osi głównej.

  Aby sprawdzić kierunek osi głównej wybranego obciążenia w widoku modelu, kliknij Pokaż kierunek na wybranych obciążeniach. Program Tekla Structures wskazuje główny kierunek za pomocą czerwonej linii.

 5. Na liście Automatyczny ciężar osi głównej wybierz, czy Tekla Structures ma automatycznie określić ciężar dla głównego kierunku w rozkładzie obciążenia.

  W przypadku wybrania opcji Nie wprowadź wartość w polu Ciężar.

 6. W polu Kąt rozproszenia obciążenia określ kąt, pod jakim obciążenie jest rzutowane na otaczające elementy.
 7. Na liście Użyj ciągłego rozkładu obciążenia konstrukcji obciążenia równomiernego zdefiniuj rozłożenie reakcji podpory w pierwszym i ostatni przęśle płyty ciągłej.
  • Wybierz Tak dla rozkładu 3/8 i 5/8.

  • Wybierz Nie dla rozkładu 1/2 i 1/2.

 8. Kliknij Zmień, aby zapisać zmiany.

Przykład

W przypadku zastosowania rozkładu dwukierunkowego automatyczny ciężar osi głównej oraz wartość ciężaru wpływają na proporcje obciążenia przyłożonego do osi głównej i prostopadłej.

 • Jeśli opcja Automatycznie ciężar osi głównej ma wartość Tak, proporcje będą proporcjonalne do trzeciej potęgi rozkładu w tych dwu kierunkach. Oznacza to, że im mniejszy rozkład, tym większa proporcja obciążenia. Wartość Ciężar nie ma znaczenia.

 • Jeśli opcja Automatyczny ciężar osi głównej ma wartość Nie, dana wartość Ciężar (w tym przykładzie 0.50) jest stosowana do podziału obciążenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej