Scalanie węzłów analitycznych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Scalanie węzłów analitycznych

Znajdujące się blisko siebie węzły analityczne można scalić w jeden węzeł.

  1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
  2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe wybierz model analityczny, w którym chcesz scalić węzły.
  3. Wybierz węzły, które chcesz scalić.
  4. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Scal węzły.
  5. Jeśli scalane są węzły znajdujące się na częściach analitycznych, które w opcji Trzymaj pozycję osi mają ustawioną wartość Tak, Tekla Structures monituje o zmianę tej wartości na Nie. Aby zaakceptować tę zmianę, kliknij Ustaw trzymanie osi na Nie.
  6. Wskaż miejsce, w którym ma nastąpić scalenie węzłów.

    Tekla Structures scali węzły w jeden węzeł i odpowiednio wydłuży części analityczne.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej