Wielkość obciążenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wielkość obciążenia

Wielkość obciążenia może występować w kierunkach X, Y i Z. Układ współrzędnych jest taki sam jak bieżącej płaszczyzny roboczej. Współrzędne dodatnie wskazują dodatni kierunek obciążenia.

Na przykład podczas tworzenia obciążeń prostopadłych do nachylonych elementów przesunięcie płaszczyzny roboczej pozwala dokładnie rozmieścić obciążenia.

Niektóre rodzaje obciążeń mogą mieć kilka wartości wielkości. Na przykład wielkość obciążeń liniowych może się zmieniać wzdłuż długości obciążenia.

W oknie dialogowym właściwości obciążenia następujące litery oznaczają różne typy wielkości:

  • P — siła działająca w miejscu, wzdłuż linii lub na powierzchni.

  • M — momenty zginające działające w miejscu lub wzdłuż linii.

  • T — momenty skręcające działające wzdłuż linii.

Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

Numeracja wartości wielkości w oknach dialogowych właściwości obciążenia określa kolejność wyboru punktów podczas tworzenia obciążeń.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej