Właściwości grupy obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości grupy obciążeń

Okno dialogowe Grupy obciążeń umożliwia wyświetlane, definiowanie i zmianę właściwości grup obciążeń oraz pracę z nimi.

Opcja

Opis

Bieżąca

Znak @ identyfikuje bieżącą grupę obciążeń.

Podczas tworzenia obciążeń w modelu Tekla Structures dodaje je do bieżącej grupy obciążeń. Jako bieżącą można zdefiniować tylko jedną grupę obciążeń.

Aby zmienić bieżącą grupę obciążeń, wybierz taką grupę i kliknij Ustaw bieżącą.

Nazwa

Niepowtarzalna nazwa grupy obciążeń.

Nazwa grupy obciążeń umożliwia zdefiniowanie widoczności obciążeń i możliwości ich wybrania. Obciążenia można np. wybierać, zmieniać lub ukrywać na podstawie ich grupy.

Typ

Typ grupy obciążeń jest typem działania, który powoduje obciążenia.

Działania powodujące obciążenia są specyficzne dla norm budowlanych i zależą od normy modelowania obciążeń wybranej w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Modelowanie obciążeń > Bieżąca norma.

Większość norm budowlanych wykorzystuje niektóre lub wszystkie spośród następujących działań i typów grup obciążeń:

  • Obciążenia stałe, własne i/lub obciążenie naprężenia wstępnego

  • Obciążenia zmienne, wymuszone, obciążenia ruchem i/lub obciążenia od dźwigów

  • Obciążenia śniegiem

  • Obciążenia wiatrem

  • Obciążenia termiczne

  • Obciążenia wyjątkowe i/lub obciążenia sejsmiczne

  • Imperfekcje

Kierunek

Kierunek grupy obciążeń jest globalnym kierunkiem działania, który powoduje obciążenia. Poszczególne obciążenia w grupie obciążeń zachowują własne wielkości w globalnych lub lokalnych kierunkach x, y i z.

Kierunek grupy obciążeń wpływa na to, które obciążenia Tekla Structures łączy w kombinacji obciążeń:

  • Grupy o kierunku z są łączone z grupami o kierunkach x i y.

  • Grupy o kierunku x lub y nie są łączone ze sobą.

Kompatybilny

Numer identyfikujący wszystkie grupy obciążeń kompatybilne ze wszystkimi innymi.

Niekompatybilny

Numer identyfikujący wszystkie grupy obciążeń niekompatybilne ze wszystkimi innymi.

Kolor

Kolor używany przez Tekla Structures do pokazania obciążeń w grupie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej