Forma obciążenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Forma obciążenia

Obciążenia rozłożone (liniowe i powierzchniowe) mogą mieć różne formy obciążenia.

Forma obciążenia liniowego definiuje sposób zmiany wielkości obciążenia na obciążonej długości. Dostępne opcje:

Opcja

Opis

Wielkość obciążenia jest równomierna na całej obciążonej długości.

Obciążenie ma różne wielkości na końcach obciążonej długości. Wielkość zmienia się liniowo pomiędzy końcami.

Wielkość obciążenia zmienia się liniowo od zera na końcach obciążonej długości do stałej wartości w środku obciążonej długości.

Wielkość obciążenia zmienia się liniowo od zera na jednym końcu obciążonej długości przez dwie (różne) wartości z powrotem do zera na drugim końcu.

Forma obciążenia powierzchniowego definiuje kształt obciążonej powierzchni. Może ona być:

Opcja

Opis

czworokątna,

trójkątna.

Zobacz również

Właściwości obciążenia liniowego

Właściwości obciążenia powierzchniowego

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej