Kombinacje obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Kombinacje obciążeń

Kombinacja obciążeń to zestaw grup obciążeń tworzonych w procesie tworzenia kombinacji obciążeń. Każda kombinacja obciążeń reprezentuje rzeczywistą sytuację obciążenia, co oznacza, że w każdej kombinacji obciążeń musi być zawsze uwzględnione obciążenie stałe.

Każda kombinacja obciążeń musi mieć niepowtarzalną nazwę. Należy używać nazw opisujących sytuację obciążenia.

Każda kombinacja obciążeń ma identyfikator. Jest to numer przyrostowy, oparty na kolejności tworzenia kombinacji obciążeń w modelu analitycznym.

Tekla Structures może automatycznie tworzyć kombinacje obciążeń. Można je również tworzyć i zmieniać ręcznie.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej