Łączenie Tekla Structures z aplikacją analityczną

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Łączenie Tekla Structures z aplikacją analityczną

W celu korzystania z zewnętrznej aplikacji analitycznej z modelami analitycznymi Tekla Structures należy zainstalować bezpośrednie połączenie między Tekla Structures a aplikacją analityczną.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz:

  • dostęp do usługi Tekla User Assistance,

  • uprawnienia administratora komputera.

  1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
  2. Zainstaluj program Tekla Structures, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany.
  3. Zainstaluj aplikację analityczną, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
  4. Zaloguj się do usługi Tekla User Assistance i poszukaj łącza do instrukcji instalacji w opcjach Support Articles > Analysis and Design (Artykuły pomocy technicznej --> Analiza i projektowanie).
  5. Kliknij odpowiedni artykuł, na przykład Dokument techniczny: Integracja Tekla Structural Designer i Tekla Structures.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule pomocy technicznej, aby pobrać łącze do aplikacji analitycznej.
  7. W razie potrzeby zainstaluj formaty IFC i CIS/2 zgodnie z zaleceniem w artykule pomocy technicznej.
Uwaga:

W razie konieczności odinstalowania i ponownego zainstalowania programu Tekla Structures i/lub aplikacji analitycznej należy również ponownie zainstalować łącze po instalacji Tekla Structures i/lub aplikacji analitycznej.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej