Importowanie grup obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Importowanie grup obciążeń

Istnieje możliwość zaimportowania grup obciążeń wyeksportowanych do pliku z innego modelu Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że odpowiednie grupy obciążeń zostały wyeksportowane do pliku.

  1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Grupy obciążeń.
  2. W oknie dialogowym Grupy obciążeń kliknij Importuj.
  3. W oknie dialogowym Importuj grupy obciążeń:
    1. Wskaż folder zawierający plik grupy obciążeń.
    2. Wybierz plik grupy obciążeń (.lgr) do zaimportowania.
    3. Kliknij OK.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej