Grupowanie obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Grupowanie obciążeń

Każde obciążenie w modelu Tekla Structures musi należeć do grupy obciążeń. Grupa obciążeń jest zbiorem obciążeń występujących wskutek tego samego działania, do których użytkownik chce się odwoływać zbiorowo. Obciążenia należące do tej samej grupy są traktowane identycznie podczas kombinacji obciążeń.

Tekla Structures zakłada, że wszystkie obciążenia w grupie obciążeń:

  • mają taki sam częściowy współczynnik bezpieczeństwa i inne współczynniki kombinacji,

  • mają ten sam kierunek działania,

  • występują w tym samym czasie i wszystkie razem.

Grupa obciążeń może zawierać dowolną liczbę obciążeń dowolnego rodzaju.

Należy utworzyć grupy obciążeń, ponieważ w programie Tekla Structures kombinacje obciążeń są tworzone na podstawie grup obciążeń. Zalecamy zdefiniowanie grup obciążeń przed utworzeniem obciążeń. W modelu analitycznym można zdefiniować maksymalnie 99 grup obciążeń.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej