Eksportowanie grup obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Eksportowanie grup obciążeń

Istnieje możliwość wyeksportowania grup obciążeń do pliku, a następnie ich użycia w innym modelu Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że są utworzone wymagane grupy obciążeń.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Grupy obciążeń.
 2. W oknie dialogowym Grupy obciążeń:
  1. Wybierz grupy obciążeń do wyeksportowania.

   Aby wybrać wiele grup obciążeń, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl lub Shift.

  2. Kliknij Eksportuj.
 3. W oknie dialogowym Eksportuj grupy obciążeń:
  1. Wskaż folderu, w którym ma zostać zapisany plik grupy obciążeń.
  2. W polu Wybór wprowadź nazwę pliku.
  3. Kliknij OK.

Rozszerzeniem nazwy pliku grupy obciążeń jest .lgr.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej