Definiowanie lub zmienianie położenia osi części analitycznej

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Definiowanie lub zmienianie położenia osi części analitycznej

Można zdefiniować i zmienić położenie osi analitycznej poszczególnych elementów. Oś analityczna definiuje położenie części analitycznej względem odpowiadającego elementu fizycznego. Część analityczna może być na przykład umieszczona na osi neutralnej lub linii odniesienia elementu fizycznego.

Przed rozpoczęciem:

 • W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe wybierz model analityczny, w którym chcesz zmienić właściwości części analitycznej.

 • Dla wybranego modelu analitycznego należy w opcji Położenie osi pozycji w oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego wybrać ustawienie Użyj domyślnych ustawień modelu.

 1. Wybierz element w modelu fizycznym.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości analizy.
 3. W oknie dialogowym właściwości analitycznych elementu:
  1. Przejdź do zakładki Pozycja.
  2. Na liście wybierz odpowiednią opcję.
  3. Na liście Zachowaj położenie osi zdefiniuj, czy i w którym kierunku może się przesuwać oś analityczna elementu podczas jego łączenia z innymi elementami.
  4. W razie potrzeby należy użyć pól Modyfikator osi, aby zdefiniować, czy oś jest powiązana ze współrzędnymi globalnymi, najbliższą linią siatki czy też z żadnym z tych elementów.
  5. Kliknij Zmień.

Alternatywnie można zmieniać położenie osi analitycznej elementów przy użyciu skrótów klawiaturowych, które pozwalają przesuwać części analityczne względem odpowiednich elementów fizycznych. Najpierw wybierz części analityczne w aktywnym modelu analitycznym, a następnie użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • Aby przesunąć części analityczne w górę, naciśnij kombinację klawiszy Alt + strzałka w górę.

 • Aby przesunąć części analityczne w dół, naciśnij kombinację klawiszy Alt + strzałka w dół.

 • Aby przesunąć części analityczne w lewo, naciśnij kombinację klawiszy Alt + strzałka w lewo.

 • Aby przesunąć części analityczne w prawo, naciśnij kombinację klawiszy Alt + strzałka w prawo.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej