Informacje o właściwościach części analitycznych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Informacje o właściwościach części analitycznych

Właściwości części analitycznych można wyświetlać, definiować lub zmieniać przed utworzeniem modeli analitycznych lub po ich utworzeniu. Właściwości części analitycznych można definiować niezależnie od modeli analitycznych lub można je zmieniać według modelu analitycznego. Części analityczne mogą mieć różne właściwości w różnych modelach analitycznych.

Właściwości części analitycznych można definiować przed utworzeniem modeli analitycznych. Tekla Structures stosuje właściwości części analitycznych, gdy części te są dodawane do modelu analitycznego. Można również zmieniać właściwości części analitycznych po utworzeniu modeli analitycznych.

Jeśli właściwości części analitycznych są wyświetlane przed ich zmianą lub utworzeniem modeli analitycznych, Tekla Structures wyświetla te właściwości analityczne zgodnie z typem elementów. Na przykład wszystkie belki stalowe mają początkowo identyczne właściwości analityczne. Ustawienia te są nazywane bieżącymi właściwościami analitycznymi.

Jeśli właściwości analityczne elementu zostaną zmienione przed utworzeniem modeli analitycznych, Tekla Structures zapisze te zmienione ustawienia jako domyślne właściwości analityczne elementu w pliku AnalysisPartDefaults.db6 znajdującym się w folderze bieżącego modelu. Te domyślne właściwości analityczne zastąpią bieżące właściwości analityczne i będą używane podczas dodawania elementu do modelu analitycznego.

Gdy tworzone są modele analityczne, a następnie wyświetlane są właściwości analityczne elementów, Tekla Structures wyświetla te właściwości zgodnie z wybranym modelem analitycznym. Jeśli w oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe nie jest wybrany model analityczny, Tekla Structures wyświetla bieżące właściwości analityczne niezmienionych elementów i domyślne właściwości analityczne zmienionych elementów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej