Tworzenie obciążeń wiatrem

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie obciążeń wiatrem

Program umożliwia modelowanie wpływu wiatru na budynek.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Właściwości obciążenia > Obciążenie wiatrem.
 2. W oknie dialogowym Generator obciążenia wiatrem (28):
  1. Wprowadź lub zmień właściwości obciążenia.
  2. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 3. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Obciążenie > Obciążenie wiatrem.
 4. Wybierz punkty określające kształt budynku na najniższym poziomie.
 5. Aby zakończyć, kliknij środkowym przyciskiem myszy.

Tekla Structures automatycznie wykona następujące czynności:

 • utworzy obciążenia powierzchniowe do modelowania wpływu wiatru;

 • utworzy grupy obciążeń dla obciążeń wiatrem;

 • uwzględni obciążenia wiatrem w kombinacjach obciążeń;

 • rozłoży obciążenia wiatrem, jeśli działają na blachy, płyty lub panele, w których są otwory.

Wskazówka:

Aby wybrać lub zmienić istniejące obciążenia wiatrem w modelu:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej