Tworzenie obciążenia równomiernego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie obciążenia równomiernego

Obciążenie równomierne jest obciążeniem powierzchniowym rozłożonym równomiernie na powierzchni wielokąta. Wielokąt obwiedni jest definiowany przez co najmniej trzy wskazane punkty narożne. Obciążenia równomierne mogą mieć otwory.

Jeśli chcesz utworzyć obciążenie prostopadle do nachylonego elementu, przed rozpoczęciem przesuń płaszczyznę roboczą.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Właściwości obciążenia > Obciążenie równomierne.
 2. W oknie dialogowym Właściwości obciążenia równomiernego:
  1. Wprowadź lub zmień właściwości obciążenia.
  2. Na karcie Rozkład wybierz, czy chcesz dołączyć obciążenie do elementu.
  3. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 3. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Obciążenie > Obciążenie równomierne.
 4. Jeśli wybrano dołączenie obciążenia do elementu, wybierz element.
 5. Wybierz trzy punkty narożne obciążenia.
 6. W razie potrzeby wybierz kolejne punkty narożne.
 7. Wybierz ponownie pierwszy punkt.
 8. Aby utworzyć otwór:
  1. Wybierz punkty narożne otworu.
  2. Wybierz ponownie pierwszy punkt otworu.
 9. Aby zakończyć wybieranie, kliknij środkowym przyciskiem myszy.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej