Tworzenie obciążenia temperaturą lub odkształcenie

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie obciążenia temperaturą lub odkształcenie

Program umożliwia modelowanie zmian temperatury w elemencie, różnicy temperatur między dwiema powierzchniami elementu lub odkształcenie.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Właściwości obciążenia > Obciążenie temperaturą.
 2. W oknie dialogowym Właściwości obciążenia temperaturą:
  1. Wprowadź lub zmień właściwości obciążenia.
  2. Na karcie Wielkość wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Użyj sekcji Różnica temperatur, aby zdefiniować obciążenie temperaturą.

    Aby zastosować obciążenie temperaturą do całej konstrukcji, należy wprowadzić obciążenie w polu Zmiana temperatury dla przedłużenia osiowego.

   • Użyj sekcji Odkształcenie, aby zdefiniować obciążenie.

  3. Na karcie Rozkład wybierz, czy chcesz dołączyć obciążenie do elementu.

   Aby zastosować obciążenie temperaturą do całej konstrukcji, należy dostosować obszar graniczny, aby otaczał wszystkie belki i słupy w konstrukcji.

  4. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 3. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Obciążenie > Obciążenie temperaturą.
 4. Jeśli wybrano dołączenie obciążenia do elementu, wybierz element.
 5. Wybierz punkt początkowy obciążenia.
 6. Wybierz punkt końcowy obciążenia.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej