Tworzenie obciążenia punktowego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie obciążenia punktowego

Można utworzyć skoncentrowaną siłę lub moment zginający działający na pozycję.

Jeśli chcesz utworzyć obciążenie prostopadle do nachylonego elementu, przed rozpoczęciem przesuń płaszczyznę roboczą.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Właściwości obciążenia > Obciążenie punktowe.
 2. W oknie dialogowym Właściwości obciążenia punktowego:
  1. Wprowadź lub zmień właściwości obciążenia.
  2. Na karcie Rozkład wybierz, czy chcesz dołączyć obciążenie do elementu.
  3. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 3. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Obciążenie > Obciążenie punktowe.
 4. Jeśli wybrano dołączenie obciążenia do elementu, wybierz element.
 5. Wybierz pozycję obciążenia.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej