Tworzenie obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie obciążeń

Podczas tworzenia obciążeń dostępne są dwie opcje: właściwości obciążenia można ustawić przed jego utworzeniem lub zmienić po utworzeniu obciążenia.

Uwaga:

Po utworzeniu obciążenia nie można go dołączyć do elementu.

Po utworzeniu obciążenia można je odłączyć od elementu.

Wskazówka:

Aby utworzyć obciążenia prostopadłe do nachylonych elementów, można przesunąć płaszczyznę roboczą.

Przed rozpoczęciem tworzenia obciążeń zdefiniuj grupy obciążeń i ustaw bieżącą grupę obciążeń.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej