Tworzenie obciążenia liniowego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie obciążenia liniowego

Można utworzyć liniowo rozłożone obciążenie lub moment skręcający pomiędzy dwoma wybranymi punktami.

Jeśli chcesz utworzyć obciążenie prostopadle do nachylonego elementu, przed rozpoczęciem przesuń płaszczyznę roboczą.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Właściwości obciążenia > Obciążenie liniowe.
 2. W oknie dialogowym Właściwości obciążenia liniowego:
  1. Wprowadź lub zmień właściwości obciążenia.
  2. Na karcie Rozkład wybierz, czy chcesz dołączyć obciążenie do elementu.
  3. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 3. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Obciążenie > Obciążenie liniowe.
 4. Jeśli wybrano dołączenie obciążenia do elementu, wybierz element.
 5. Wybierz punkt początkowy obciążenia.
 6. Wybierz punkt końcowy obciążenia.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej