Tworzenie obciążenia powierzchniowego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie obciążenia powierzchniowego

Obciążenia powierzchniowe wpływają na powierzchnie trójkątne lub czworokątne. Jeśli wybrano trójkątny kształt obciążenia, wybrane punkty określają obciążaną powierzchnię. Aby utworzyć czworokątny kształt obciążenia, należy wybrać trzy punkty, a program Tekla Structures automatycznie określi czwarty punkt narożny.

Jeśli chcesz utworzyć obciążenie prostopadle do nachylonego elementu, przed rozpoczęciem przesuń płaszczyznę roboczą.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Właściwości obciążenia > Obciążenie powierzchniowe.
 2. W oknie dialogowym Właściwości obciążenia powierzchniowego:
  1. Wprowadź lub zmień właściwości obciążenia.
  2. Na karcie Rozkład wybierz, czy chcesz dołączyć obciążenie do elementu.
  3. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 3. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Obciążenie > Obciążenie powierzchniowe.
 4. Jeśli wybrano dołączenie obciążenia do elementu, wybierz element.
 5. Wybierz trzy punkty narożne obciążenia.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej