Tworzenie kombinacji obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie kombinacji obciążeń

W razie potrzeby można pojedynczo tworzyć kombinacje obciążeń dla modelu analitycznego.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Modelowanie obciążeń > Bieżąca norma jest wybrana odpowiednia norma modelowania obciążeń.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
 2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe:
  1. Wybierz model analityczny.
  2. Kliknij Kombinacje obciążeń.
 3. W oknie dialogowym Kombinacje obciążeń kliknij Nowa.
 4. W oknie dialogowym Kombinacja obciążenia:
  1. Na liście Typ wybierz typ kombinacji obciążeń.
  2. Wprowadź niepowtarzalną nazwę kombinacji obciążeń.
  3. Do przenoszenia grup obciążeń między listą Grupy obciążeń a tabelą Kombinacja obciążenia służą przyciski strzałek.
  4. Klikając wartość, można w razie potrzeby zmienić znaki (+ lub -) oraz współczynniki kombinacji w tabeli Kombinacja obciążeń.
  5. Kliknij Zastosuj, aby utworzyć kombinację obciążeń.
  6. W razie potrzeby powtórz czynności opisane w punktach od a do e, aby utworzyć więcej kombinacji obciążeń.
  7. Kliknij OK, aby utworzyć ostatnią kombinację obciążeń i zamknij okno dialogowe.
 5. Aby zapisać kombinacje obciążeń, w oknie dialogowym Kombinacje obciążeń kliknij OK.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej