Tworzenie modelu analitycznego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie modelu analitycznego

Istnieje kilka sposobów tworzenia modelu analitycznego w Tekla Structures.

Można utworzyć model analityczny zawierający wszystkie elementy i obciążenia w modelu fizycznym lub który zawiera tylko wybrane elementy i obciążenia. Można również utworzyć nowy model analityczny przez skopiowanie istniejącego, lub można utworzyć modalny model analityczny.

Zaleca się, aby najpierw uwzględniać tylko słupy w modelu analitycznym, a następnie sprawdzić, czy słupy są wyrównane. Następnie należy dodać belki główne i inne elementy stosownie do potrzeb.

Tworzenie modelu analitycznego dla wszystkich lub wybranych obiektów

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne, aby wyświetlić okno dialogowe Modele analityczne i projektowe.
 2. Kliknij Nowy, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości modelu analitycznego.
 3. Na karcie Model analityczny wybierz z listy Aplikacja analityczna aplikację analityczną, której chcesz użyć.
 4. Wprowadź niepowtarzalną nazwę modelu analitycznego.

  Można na przykład użyć nazwy opisującej część modelu fizycznego, dla którego chcesz wykonać analizę.

 5. Aby model analityczny był dokładniejszy, wybierz opcję dla następujących filtrów:
  • Filtr modelu analitycznego
  • Filtr elementów stężenia
  • Filtr elementu podrzędnego
 6. Wybierz opcję dla zawartości modelu analitycznego. Niezależnie od wybranej opcji później można łatwo dodawać i usuwać obiekty.
  • Wybrane elementy i obciążenia
  • Pełny model
  • Model kondygnacji z wybranymi elementami i obciążeniami
 7. Jeśli wybrano Wybrane elementy i obciążenia lub Model kondygnacji z wybranymi elementami i obciążeniami, należy wybrać elementy i obciążenia w modelu fizycznym.

  Aby wybrać obiekty, można użyć na przykład kategorii organizatora.

  Należy pamiętać, że w przypadku utworzenia modelu analitycznego dla wybranych obiektów i użycia filtra modelu analitycznego w celu wykluczenia większej liczby obiektów, nie można powrócić oryginalnego wyboru obiektów nawet po usunięciu filtrowania.

 8. W razie potrzeby określ inne właściwości modelu analitycznego.

  Jeśli na przykład chcesz wykonać analizę nieliniową, zmień metodę analizy na zakładce Analiza.

 9. Kliknij OK, aby utworzyć modelu analityczny.

Tworzenie modelu analizy modalnej

Istnieje możliwość utworzenia modeli analizy modalnej z modeli Tekla Structures. W modelach analizy modalnej częstotliwość rezonansowa oraz powiązany wzorzec deformacji konstrukcji, zwane formami własnymi są z góry określone bez przeprowadzania analizy naprężeń.

 1. Aby utworzyć model analityczny dla poszczególnych elementów, zaznacz je w modelu.
 2. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
 3. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe kliknij Nowy.
 4. W oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego:
  1. Określ podstawowe właściwości modelu analitycznego.
  2. Na zakładce Analiza wybierz Tak z listy Modalny model analityczny.
  3. Kliknij OK.
 5. W razie potrzeby, określ masy modalne dla modelu analitycznego.

Kopiowanie modelu analitycznego

Można tworzyć kopie istniejących modeli analitycznych. Następnie można używać tych kopii na przykład do tworzenia wielu analiz z różnymi ustawieniami.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
 2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe:
  1. Wybierz model analityczny do skopiowania.
  2. Kliknij Kopiuj .

   Tekla Structures doda do listy nowy model analityczny o nazwie <nazwa oryginalnego modelu> - Copy.

 3. Stosownie do potrzeb zmień model analityczny lub części analityczne albo ich właściwości.

Usuwanie modelu analitycznego

Zbędne modele analityczne można usuwać.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
 2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe:
  1. Wybierz model analityczny.
  2. Kliknij Usuń.
 3. Kliknij Tak, aby potwierdzić.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej