Kopiowanie części analitycznej

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Kopiowanie części analitycznej

Można tworzyć kopie istniejących części analitycznych wraz z zastosowanymi właściwościami i odsunięciami węzłów.

Funkcja kopiowania umożliwia na przykład zastosowanie ustawień analitycznych dla wielu powtarzalnych ram. Najpierw zastosuj prawidłowe ustawienia analityczne do jednej ramki. Następnie skopiuj ustawienia do innych podobnych ramek.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
 2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe wybierz model analityczny zawierający element, który chcesz skopiować, a także wykorzystujący właściwości części analitycznej, których chcesz użyć.
 3. W modelu fizycznym wybierz element do skopiowania.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Na karcie Edytuj kliknij Kopiuj.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj.
 5. Wskaż początek dla kopiowania.
 6. Wskaż jeden lub więcej punktów docelowych.

  Jeśli w punkcie docelowym znajduje się identyczny element fizyczny, Tekla Structures tworzy część analityczną o ustawieniach identycznych z oryginalnymi.

  Jeśli w punkcie docelowym znajduje się już część analityczna, Tekla Structures ją zmienia.

  Jeśli element fizyczny w punkcie docelowym nie jest jeszcze uwzględniony w modelu analitycznym, Tekla Structures dodaje element do modelu analitycznego.

 7. Aby zatrzymać kopiowanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij klawisz Esc.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Przerwij.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej