Sprawdzanie obciążeń i grup obciążeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Sprawdzanie obciążeń i grup obciążeń

Istnieje kilka metod sprawdzania obciążeń i grup obciążeń.

Badanie właściwości obciążenia

Grupę obciążeń i wielkość obciążenia można sprawdzić i wyświetlić w widoku modelu. Tekla Structures pokazuje również więcej informacji na temat obciążenia w oknie dialogowym Zbadaj obiekt. Jeśli w oknie dialogowym Modele obliczeniowe i projektowe jest wybrany model analityczny, Tekla Structures podświetla również elementy przenoszące obciążenie w tym modelu analitycznym.

 1. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe wybierz model analityczny.
 2. Wybierz obciążenie w widoku modelu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zbadaj.

Tekla Structures wyświetli grupę i wielkość obciążeń w widoku modelu oraz podświetli elementy przenoszące obciążenie w wybranym modelu analitycznym. Zostanie również otwarte okno dialogowe Zbadaj obiekt zawierające więcej informacji na temat obciążenia.

Identyfikowanie grup zawierających określone obciążenie

Istnieje możliwość sprawdzenia, do których grup należy wybrane obciążenie.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Grupy obciążeń.
 2. Wybierz obciążenie w modelu.

  Aby wybrać wiele obciążeń, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl lub Shift.

 3. W oknie dialogowym Grupy obciążeń kliknij Grupy obciążeń wg obciążeń.

  Tekla Structures wyróżni grupę obciążeń w oknie dialogowym.

Identyfikowanie obciążeń należących do określonej grupy obciążeń

Istnieje możliwość sprawdzenia, które obciążenia należą do wybranej grupy.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Grupy obciążeń.
 2. W oknie dialogowym Grupy obciążeń:
  1. Wybierz z listy grupę obciążeń.
  2. Kliknij Obciążenia wg grup obciążeń.

   Tekla Structures wyróżni obciążenia należące do grupy w modelu.

Sprawdzanie obciążeń za pomocą raportów

Istnieje możliwość tworzenia raportów dotyczących obciążeń i grup obciążeń oraz korzystania z nich do sprawdzania informacji o obciążeniu i grupie obciążeń.

Po wybraniu wiersza zawierającego numer identyfikacyjny w raporcie obciążeń Tekla Structures wyróżnia i wybiera odpowiednie obciążenie w modelu.

Tekla Structures zawiera następujące standardowe szablony raportów obciążeń i grup obciążeń:

 • L_Loaded_Part

 • L_Loadgroups

 • L_Loadgroups_and_loads

 • L_Loads

 • L_Part_Loads

Przykład

W tym przykładzie raportu użyto szablonu L_Loadgroups_and_loads:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej