Zmiana obciążonej długości lub powierzchni obciążenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmiana obciążonej długości lub powierzchni obciążenia

Jeśli obciążenie liniowe, powierzchniowe lub równomierne wpływa na długość lub powierzchnię, którą trudno wybrać w modelu, wybierz długość lub powierzchnię blisko niego. Następnie określ odległość odsunięcia od punktów odniesienia obciążenia, aby ustawić długość lub powierzchnię. Długość obciążenia można skracać, wydłużać lub dzielić, a powierzchnię obciążenia — powiększać lub zmniejszać. Odległości odsunięcia stosuje się jedynie do zewnętrznych krawędzi obciążeń, a nie otworów w obciążeniach równomiernych.

Aby zdefiniować odległości odsunięcia dla obciążenia:

 1. Kliknij dwukrotnie obciążenie, aby otworzyć okno dialogowe jego właściwości.
 2. Na karcie Rozkład wprowadź wartości odległości w polach Odległości:
  • Aby skrócić lub podzielić długość obciążenia liniowego, należy wprowadzić dodatnie wartości a i/lub b.

  • Aby wydłużyć obciążenie liniowe, należy wprowadzić ujemne wartości a i/lub b.

  • Aby powiększyć obciążoną powierzchnię lub obciążenie równomierne, należy wprowadzić dodatnią wartość a.

  • Aby zmniejszyć obciążoną powierzchnię lub obciążenie równomierne, należy wprowadzić ujemną wartość a.

 3. Kliknij Zmień, aby zapisać zmiany.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej