Zmienianie zawartości modelu analitycznego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmienianie zawartości modelu analitycznego

Można zmieniać zawartość istniejących modeli analitycznych.

W przypadku zmiany zawartości modelu analitycznego na Pełny model, Tekla Structures automatycznie dodaje wszystkie elementy i obciążenia w modelu fizycznym do modelu analitycznego, jeśli spełniają kryteria filtra modelu analitycznego.

 1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
 2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe:
  1. Wybierz model analityczny do zmiany.
  2. Kliknij Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego:
  1. Na zakładce Model analityczny wybierz odpowiednią opcję z listy Zawartość modelu analitycznego.
  2. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia filtra modelu analitycznego.
  3. Kliknij OK, aby zapisać właściwości modelu analitycznego.

Przykład

Aby zmienić zawartość modelu analitycznego z Pełny model na Wybrane elementy i obciążenia:

 1. Skopiuj model analityczny utworzony przy użyciu opcji Pełny model.

 2. Zmień zawartość skopiowanego modelu analitycznego na Wybrane elementy i obciążenia.

 3. Usuń niepotrzebne elementy i obciążenia z modelu analitycznego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej