Dołączanie obciążeń do elementów lub położeń

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dołączanie obciążeń do elementów lub położeń

Program umożliwia dołączanie obciążeń do elementów lub położeń w celu modelowania.

Dołączanie obciążenia do elementu wiąże obciążenie i element w modelu. Jeśli element zostanie przesunięty, skopiowany, usunięty itp., wpływa to na obciążenie. Można na przykład dołączyć obciążenie od wstępnego sprężenia do elementu, tak aby obciążenie przesuwało się wraz z nim i znikało, gdy element zostanie usunięty.

Jeśli obciążenie nie zostanie dołączone do elementu, Tekla Structures przypisuje obciążenia do położeń wybranych podczas tworzenia obciążenia.

Uwaga:

Po utworzeniu obciążenia nie można go dołączyć do elementu.

Po utworzeniu obciążenia można je odłączyć od elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej