Właściwości węzła analitycznego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości węzła analitycznego

Okno dialogowe Właściwości węzła analitycznego umożliwia przeglądanie i zmianę właściwości węzła w modelu analitycznym.

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy kliknąć dwukrotnie węzeł analityczny.

Opcja

Opis

Podpory

Umożliwia zdefiniowanie warunków podparcia używanych w węźle.

Dostępne opcje:

 • Uzyskaj podpory z elementów

  W węźle używane są warunki podparcia końca odpowiadającego elementu.

 • Podpory węzła definiowane przez użytkownika

  Można zdefiniować warunki podparcia w węźle.

W przypadku wybrania opcji Podpory węzła definiowane przez użytkownika można wybrać jedną z następujących opcji:

Te opcje automatycznie ustalają stopnie swobody węzła.

Predefiniowaną kombinację można dowolnie zmieniać. W takim przypadku Tekla Structures za pomocą tej opcji:

Obrót

W przypadku wybrania opcji Podpory węzła definiowane przez użytkownika można zdefiniować obrót węzła.

Dostępne opcje:

 • Nieobrócony

 • Obrócony

W przypadku wybrania opcji Obrócony można zdefiniować obrót lub można ustalić obrót względem bieżącej płaszczyzny roboczej, klikając Ustaw obrót względem bieżącej płaszczyzny roboczej.

Ux

Uy

Uz

Rx

Ry

Rz

Można zdefiniować translacyjne (U) i rotacyjne (R) stopnie swobody (przemieszczenia i obroty) węzła w globalnych kierunkach X, Y i Z.

Dostępne opcje:

 • Swobodne

 • Utwierdzenie

 • Sprężyna

W przypadku wybrania opcji Sprężysty należy wprowadzić moduł sprężystości. Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

Zobacz również

Tworzenie węzła analitycznego

Scalanie węzłów analitycznych

Obiekty modelu analitycznego

Stan węzłów analitycznych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej