Filtry w modelach analitycznych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Filtry w modelach analitycznych

Za pomocą filtra modelu analitycznego można wybrać elementy, które mają zostać uwzględnione w modelu analitycznym. Filtry umożliwiają również określanie dołączonych elementów, które w modelu analitycznym są traktowane jako podrzędne części analityczne lub stężenia.

Następujące filtry są dostępne we właściwościach modelu analitycznego:

  • Filtr modelu analitycznego
  • Filtr elementów stężenia
  • Filtr elementu podrzędnego

Te filtry są oparte na filtrach wyboru i Tekla Structures zapisuje ustawienia we właściwościach modelu analitycznego. Oznacza to, że można sprawdzić kryteria użyte do wybierania obiektów.

Tekla Structures automatycznie dodaje nowe obiekty tworzone w modelu fizycznym do modelu analitycznego, jeśli spełniają one kryteria określone w filtrze modelu analitycznego i zawartości modelu analitycznego.

Wskazówka:

Użyj filtra modelu analitycznego do odfiltrowania z modelu analitycznego elementów niekonstrukcyjnych takich jak blachy końcowe, poręcze i drabiny.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej