Zawartość modelu analitycznego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zawartość modelu analitycznego

Oprócz filtra modelu analitycznego można określić obiekty do uwzględnienia w modelu analitycznym, wybierając opcję dla ustawienia Zawartość modelu analitycznego.

Dostępne opcje to:

Opcja

Opis

Wybrane elementy i obciążenia

Uwzględnia tylko wybrane elementy i obciążenia, a także elementy utworzone za pomocą komponentów, gdy spełniają kryteria filtra modelu analitycznego.

Aby później dodać lub usunąć elementy i obciążenia, należy użyć następujących przycisków w oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe:

  • Dodaj wybrane obiekty

  • Usuń wybrane obiekty

Cały model

Uwzględnia wszystkie elementy główne i obciążenia z wyjątkiem elementów o klasie analitycznej Ignoruj. Tekla Structures automatycznie dodaje do modelu analitycznego obiekty fizyczne podczas ich tworzenia i jeśli spełniają kryteria filtru modelu analitycznego.

Model kondygnacji z wybranymi elementami i obciążeniami

Obejmuje tylko wybrane słupy, płyty, belki stropowe i obciążenia, gdy spełniają kryteria filtra modelu analitycznego. Tekla Structures zastępuje słupy w modelu fizycznym podporami.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej