Opcje i kolory klasy analitycznej

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Opcje i kolory klasy analitycznej

Opcje na liście Klasa karty Analiza w oknie dialogowym właściwości części analitycznej umożliwiają zdefiniowanie sposobu traktowania przez Tekla Structures elementu w analizie.

Opcja wybrana na liście Klasa określa, które karty są dostępne w oknie dialogowym Właściwości części analitycznej.

Gdy opcja zaawansowana XS_​AD_​MEMBER_​TYPE_​VISUALIZATION ma ustawienie TRUE (jest to wartość domyślna), można w modelu analitycznym wyświetlać klasę analityczną elementów za pomocą różnych kolorów. Klasy analityczne można też oznaczać różnymi kolorami w modelu fizycznym.

Używana aplikacja analityczna może nie obsługiwać wszystkich następujących opcji. Na przykład opcje Kratownica nie są dostępne za pomocą Tekla Structural Designer.

Opcja

Opis

Kolor

Belka

Dwuwęzłowy obiekt liniowy.

Element można obciążyć dowolnym obciążeniem, w tym obciążeniem cieplnym.

Niebieski

Belka — Kratownica

Element można obciążyć tylko siłami osiowymi, ale nie momentami zginającymi, momentami skręcającymi czy siłami ścinającymi.

Jasnozielony

Belka — Kratownica — Tylko ściskanie

Element można obciążyć tylko ściskającymi siłami osiowymi, ale nie momentami czy siłami ścinającymi. Jeżeli element jest rozciągany wtedy jest ignorowany w analizie.

Żółty

Belka — Kratownica — Tylko naprężenia

Element można obciążyć tylko rozciągającymi siłami osiowymi, ale nie momentami czy siłami ścinającymi. Jeżeli element jest ściskany wtedy jest ignorowany w analizie.

Różowy

Belka — Ignoruj

Element jest ignorowany w analizie.

Jeśli na karcie Obciążenie, w opcji Generuj obciążenie własnym ciężarem ustawiona jest wartość Tak, uwzględniane jest obciążenie własnym ciężarem.

Element nie jest wyświetlany w modelu.

Słup

Pionowy dwuwęzłowy obiekt liniowy. Modelowany od dołu do góry.

Element można obciążyć dowolnym obciążeniem, w tym obciążeniem cieplnym.

Niebieski

Słup — Kratownica

Element można obciążyć tylko siłami osiowymi, ale nie momentami zginającymi, momentami skręcającymi czy siłami ścinającymi.

Jasnozielony

Słup — Kratownica — Tylko ściskanie

Element można obciążyć tylko ściskającymi siłami osiowymi, ale nie momentami czy siłami ścinającymi. Jeżeli element jest rozciągany wtedy jest ignorowany w analizie.

Żółty

Słup — Kratownica — Tylko naprężenia

Element można obciążyć tylko rozciągającymi siłami osiowymi, ale nie momentami czy siłami ścinającymi. Jeżeli element jest ściskany wtedy jest ignorowany w analizie.

Różowy

Słup — Ignoruj

Element jest ignorowany w analizie.

Jeśli na karcie Obciążenie, w opcji Generuj obciążenie własnym ciężarem ustawiona jest wartość Tak, uwzględniane jest obciążenie własnym ciężarem.

Element nie jest wyświetlany w modelu.

Stężenie

Dwuwęzłowy obiekt liniowy.

Element można obciążyć dowolnym obciążeniem, w tym obciążeniem cieplnym.

W przypadku elementów o klasie analitycznej Stężenie opcja Trzymaj pozycję osi jest domyślnie wyłączona.

Zielony

Stężenie - Kratownica

Element można obciążyć tylko siłami osiowymi, ale nie momentami zginającymi, momentami skręcającymi czy siłami ścinającymi.

Jasnozielony

Stężenie - Kratownica - Tylko ściskanie

Element można obciążyć tylko ściskającymi siłami osiowymi, ale nie momentami czy siłami ścinającymi. Jeżeli element jest rozciągany wtedy jest ignorowany w analizie.

Żółty

Stężenie - Kratownica - Tylko naprężenia

Element można obciążyć tylko rozciągającymi siłami osiowymi, ale nie momentami czy siłami ścinającymi. Jeżeli element jest ściskany wtedy jest ignorowany w analizie.

Różowy

Stężenie - Ignoruj

Element jest ignorowany w analizie.

Jeśli na karcie Obciążenie, w opcji Generuj obciążenie własnym ciężarem ustawiona jest wartość Tak, uwzględniane jest obciążenie własnym ciężarem.

Element nie jest wyświetlany w modelu.

Podrzędny

Dwuwęzłowy obiekt liniowy.

Element można obciążyć dowolnym obciążeniem, w tym obciążeniem cieplnym.

W przypadku elementów o klasie analitycznej Podrzędny opcja Zachowaj pozycję osi jest domyślnie wyłączona. Elementy podrzędne są przyciągane do najbliższych węzłów zamiast do węzłów znajdujących się na końcach elementów.

Pomarańczowy

Podrzędny — Ignoruj

Element jest ignorowany w analizie.

Jeśli na karcie Obciążenie, w opcji Generuj obciążenie własnym ciężarem ustawiona jest wartość Tak, uwzględniane jest obciążenie własnym ciężarem.

Element nie jest wyświetlany w modelu.

Ściana — Powłoka

Element można obciążyć dowolnym obciążeniem, z wyjątkiem obciążenia temperaturą.

Zielononiebieski

Ściana - Blacha

Taka sama jak Ściana — Powłoka, ale w aplikacji analitycznej używany jest element: blacha.

Zielononiebieski

Ściana - Ściana poślizgowa

Element może przyjmować siły poprzeczne i pionowe.

Zielononiebieski

Ściana - Ignoruj

Element jest ignorowany w analizie.

Jeśli na karcie Obciążenie, w opcji Generuj obciążenie własnym ciężarem ustawiona jest wartość Tak, uwzględniane jest obciążenie własnym ciężarem.

Zielononiebieski

Płyta — Powłoka

Element można obciążyć dowolnym obciążeniem, z wyjątkiem obciążenia temperaturą.

Zielononiebieski

Płyta — Blacha

Taka sama jak Płyta — Powłoka, ale w aplikacji analitycznej używane są elementy: blacha, membrana lub płyta fundamentowa.

Zielononiebieski

Płyta — Membrana

Płyta — płyta fundamentowa

Płyta — sztywna membrana

Ma zastosowanie wyłącznie do elementów równoległych do globalnej płaszczyzny XY.

Filtr: Węzły należące do elementu spełniającego warunki filtra będą łączone za pomocą sztywnych łączy wpływających wspólnie na przemieszczenie. Można na przykład użyć filtra słupów, aby połączyć ze sztywnymi membranami tylko węzły słupów.

Liliowy

Płyta — Ignoruj

Element jest ignorowany w analizie.

Jeśli na karcie Obciążenie, w opcji Generuj obciążenie własnym ciężarem ustawiona jest wartość Tak, uwzględniane jest obciążenie własnym ciężarem.

Element nie jest wyświetlany w modelu.

Blacha wieloboczna — Powłoka

Element można obciążyć dowolnym obciążeniem, z wyjątkiem obciążenia temperaturą.

Zielononiebieski

Blacha wieloboczna — Blacha

Taka sama jak Blacha wieloboczna — Powłoka, ale w aplikacji analitycznej używane są elementy: blacha lub membrana.

Zielononiebieski

Blacha wieloboczna — Membrana

Zielononiebieski

Blacha wieloboczna — sztywna membrana

Ma zastosowanie wyłącznie do elementów równoległych do globalnej płaszczyzny XY.

Filtr: Węzły należące do elementu spełniającego warunki filtra będą łączone za pomocą sztywnych łączy wpływających wspólnie na przemieszczenie. Można na przykład użyć filtra słupów, aby połączyć ze sztywnymi membranami tylko węzły słupów.

Liliowy

Blacha wieloboczna — Ignoruj

Element jest ignorowany w analizie.

Jeśli na karcie Obciążenie, w opcji Generuj obciążenie własnym ciężarem ustawiona jest wartość Tak, uwzględniane jest obciążenie własnym ciężarem.

Element nie jest wyświetlany w modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej