Właściwości położenia obszaru analitycznego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości położenia obszaru analitycznego

Okno dialogowe Analiza właściwości położenia obszaru umożliwia przeglądanie i zmianę położenia obszaru analitycznego.

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy wybrać obszar analityczny, a następnie kliknąć dwukrotnie uchwyt znajdujący się w jego narożniku.

Opcja

Opis

Tryb odsunięcia

Umożliwia zdefiniowanie, czy na końcu pręta analitycznego używane mają być automatyczne wartości odsunięcia (Odsunięcie automatyczne), czy wartości odsunięcia zdefiniowane przez użytkownika (Odsunięcie ręczne).

Odsunięcie

Umożliwia zdefiniowanie wartości odsunięcia w globalnych kierunkach X, Y i Z.

Zobacz również

Definiowanie położenia części analitycznych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej