XS_​MODEL_​BACKUP_​DIRECTORY

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

XS_​MODEL_​BACKUP_​DIRECTORY

Kategoria: Lokalizacje plików

Wprowadź ścieżkę do folderu zawierającego kopie zapasowe plików modelu Tekla Structures. Wartością domyślną jest ..\TeklaStructuresModels\backup\.

Folder kopii zapasowych nie może znajdować się w bezpośrednio w rzeczywistym folderze modelu, ponieważ spowoduje to powstanie pętli. Jeśli zdefiniujesz folder kopii zapasowej w folderze modelu, Tekla Structures zignoruje ścieżkę i użyje folderu domyślnego.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej