Pliki standardów

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Pliki standardów

Pliki standard to pliki właściwości, których Tekla Structures używa domyślnie przy stosowaniu poleceń.

Właściwości standardowe są wyświetlane w panelu właściwości różnych obiektów modelu, takich jak belki, słupy lub blachy, albo w oknach dialogowych, na przykład obiektów rysunku.

Jak używać plików standard

 • W panelu właściwości: właściwości są wczytywane po wybraniu opcji standard w górnej części panelu właściwości. Właściwości są używane natychmiast.

  Jeśli wczytane wartości różnią się od poprzednich wartości, w panelu właściwości wyróżniane są zmienione właściwości.

 • W oknach dialogowych: właściwości są wczytywane po wybraniu opcji standard na liście obok przycisku Wczytaj i kliknięciu przycisku Wczytaj.

Pliki standard mają nazwę standard.*, gdzie symbol „*” jest rozszerzeniem nazwy pliku. Przykładowo plik standard.clm jest używany do przechowywania właściwości słupów stalowych. Atrybuty użytkownika są zapisywane w plikach standard jako pliki *.more. Na przykład plik standard.clm.morejest przeznaczony do atrybutów użytkownika słupa stalowego.

Tekla Structures domyślnie odczytuje pliki standard z folderu systemowego środowiska.

Zapisz zestaw plików standard

W razie potrzeby można zapisać zestaw plików standard w folderze \attributes bieżącego modelu.

Następnie możesz skopiować pliki standard do folderu projektu lub folderu firmowego do użytku w przyszłości, aby skonfigurować Tekla Structures w celu dopasowania do własnych metod pracy.

 1. Aby zapisać zestaw plików standard, przejdź do pola Szybkie uruchamianie.
 2. Rozpocznij wpisywanie ciągu znaków zapisz domyślne.
 3. Wybierz z listy polecenie Zapisz domyślne.

  Tekla Structures zapisuje poniższą listę plików standard i *.more w folderze ..\TeklaStructuresModels\<model_name>\attributes:

  Plik

  Właściwość

  standard.bpl

  standard.bpl.more

  Właściwości blachy giętej

  standard.clm

  standard.clm.more

  Właściwości słupa stalowego

  standard.cpl

  standard.cpl.more

  Właściwości blachy wielobocznej

  standard.crs

  standard.crs.more

  Właściwości belki prostopadłej

  standard.dia

  standard.dia.more

  Właściwości profilu podwójnego

  standard.fms

  standard.fms.more

  Ramki wydruku

  standard.fpl

  standard.fpl.more

  Właściwości blachy giętej

  standard.ipc

  standard.ipc.more

  Właściwości elementu betonowego

  standard.ips

  standard.ips.more

  Właściwości elementu specjalnego

  standard.ler

  standard.ler.more

  Właściwości warstw

  standard.mvi

  standard.mvi.more

  Właściwości widoku modelu

  standard.num

  standard.num.more

  Ustawienia numeracji

  standard.prf

  standard.prf.more

  Właściwości projektu

  standard.prt

  standard.prt.more

  Właściwości belki stalowej

  standard.scr

  standard.scr.more

  Właściwości śrub

  standard.wld

  standard.wld.more

  Właściwości spoiny

 4. Jeśli chcesz wczytać domyślne ustawienia właściwości z plików standard, które są zapisane w folderze attributes, przejdź do pola Szybkie uruchamianie i użyj polecenia Wczytaj domyślne.

Utwórz pliki standard użytkownika

Można również utworzyć własne pliki standard. Tekla Structures zapisuje pliki standard użytkownika w folderze \attributes bieżącego modelu.

 1. Aby zapisać plik standard użytkownika, otwórz panel właściwości lub okno dialogowe właściwości, którego właściwości chcesz zapisać jako plik standard.
 2. Zmień lub wprowadź właściwości.
 3. Zapisz właściwości.
  • W panelu właściwości: wprowadź standard jako nazwę , a następnie kliknij .
  • W oknie dialogowym: w polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź standard jako nazwę , a następnie kliknij Zapisz jako.

  Tekla Structures zapisuje plik standard i powiązany plik *.more w folderze \attributes bieżącego modelu. Jeśli plik standard o tym samym rozszerzeniu istnieje w folderze \attributes, Tekla Structures zastąpi poprzedni plik.

 4. Jeśli chcesz wczytać plik standard, wybierz go z listy plików właściwości w panelu właściwości lub w oknie dialogowym.

  Alternatywnie, aby wczytać domyślne ustawienia właściwości z plików standard, które są zapisane w folderze attributes, przejdź do pola Szybkie uruchamianie i użyj polecenia Wczytaj domyślne.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej