Tekla License Server 2020 – zalecenia sprzętowe

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Tekla License Server 2020 – zalecenia sprzętowe

Informacje na tej stronie nie są odpowiednie dla subskrypcji online.

Jeśli masz licencje lokalne Tekla Structures, musisz zainstalować serwer licencji na swoim własnym sprzęcie, aby móc z nich skorzystać. Zaleca się uaktualnienie serwera licencji do najnowszej dostępnej wersji. Każda wersja serwera licencji jest zgodna z kilkoma wersjami Tekla Structures. Zobacz tabelę u dołu tej strony, aby uzyskać informacje o tym, które wersje serwera licencji są zgodne z poprzednimi wersjami Tekla Structures.

System operacyjny

System licencjonowania FlexNet dla Tekla Structures działa z następującymi systemami operacyjnymi:

 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2019

Obsługiwane są zarówno 32-bitowe, jak i 64-bitowe systemy operacyjne.

Najlepszą praktyką jest instalowanie Tekla License Server w systemie operacyjnym przeznaczonym dla serwerów. Jeśli w firmie nie ma sieci lokalnej, zaleca się zainstalowanie serwera licencji na każdym komputerze, na którym działa Tekla Structures, oraz aktywowanie jednej licencji na każdym komputerze.

Sprzęt serwera licencji

Serwer, który jest używany jako Tekla License Server nie musi być bardzo szybki ani charakteryzować się maksymalną wydajnością. Niezawodność serwera i połączenia sieciowego są znacznie ważniejsze.

Nie można uruchomić Tekla Structures bez dostępu do licencji. Aby zminimalizować ryzyko zakłócenia pracy użytkowników, zaleca się uruchomienie dowolnego serwera licencji używanego przez wielu użytkowników na serwerze odpowiednim pod względem sprzętowym i systemie operacyjnym serwera. Serwery są zaprojektowane tak, aby działać prawidłowo przez dłuższy czas bez tak częstego ponownego uruchamiania, jak w przypadku zwykłych stacjach roboczych.

Platformy wirtualizacji

Obsługiwane platformy maszyn wirtualnych Tekla License Server to:

 • Citrix XenServer 7.6
 • Microsoft Windows 10 Hyper-V
 • Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V
 • Microsoft Windows Server 2019 Hyper-V
 • Oracle VirtualBox 5.2.18
 • Parallels Desktop 14.1.0 for MAC 10.14
 • QEMU-KVM (Host systemu operacyjnego: CentOS 7.5)
  • Hypervisor: qemu-kvm-ev-2.10.0
  • Hypervisor Services: libvirt-daemon-kvm-3.9.0-14
  • Virtual Machine Manager: vmm v1.4.3
 • VMware ESXi 6.5 i 6.7
 • VMware Workstation 14.1.1

Serwery oparte na systemach Linux i Unix nie są obsługiwane. Bezpośrednie wdrażanie Tekla License Server w środowiskach w chmurze nie jest obsługiwane.

Kopie zapasowe

Zabezpiecz swoje licencje. Upewnij się, że zapisałeś pliki uprawnień licencyjnych wysyłane za pomocą poczty e-mail. Utwórz kopię zapasową aktywowanych licencji w oddzielnej lokalizacji kopii zapasowej. Jeśli aktywowane licencje zostaną usunięte lub komputer serwera licencji będzie miał awarię sprzętową, do odzyskania licencji wymagane są kopie zapasowe.

W przypadku utraty aktywowanych licencji, gdy nie są dostępne żadne kopie zapasowe, licencje zastępcze można zamówić zgodnie z warunkami określonymi w umowie licencyjnej użytkownika końcowego.

Połączenie internetowe

W celu aktywacji, dezaktywacji lub naprawy licencji lokalnych potrzebne jest połączenie z Internetem. Aktywacja, dezaktywacja i naprawa licencji są jedynymi sytuacjami, kiedy serwer licencji kontaktuje się z serwerem aktywacji Trimble, a na serwerze licencji konieczne jest połączenie z Internetem.

Serwera licencji można używać w sieciach korzystających z protokołu IPv4 lub IPv6, lub z obu tych protokołów jednocześnie.

Gdy serwer licencji kontaktuje się z serwerem aktywacji w firmie Trimble, musi być zapewniona bezpośrednia komunikacja komputera-serwera z Internetem. Komunikacja aktywacji odbywa się za pomocą protokołu SOAP (Simple Object Access Protocol) przez HTTPS na porcie TCP 443. Podczas aktywacji zapora nie powinna blokować informacji przychodzących ani wychodzących. Aby zezwolić na komunikację niezbędną do aktywowania licencji, należy wprowadzić w ustawieniach zapory sieciowej adres serwera aktywacji: https://activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?wsdl

Pozostała infrastruktura

Tekla Structures musi być w stanie skontaktować się z serwerem licencji, aby zarezerwować licencję podczas uruchamiania. Zapora sieciowa w firmie (np. Zapora systemu Windows) musi zezwalać na komunikację między komputerem-serwerem a komputerami z Tekla Structures. Należy zezwolić aplikacjom tekla.exe i lmgrd.exe na wykonywanie działań poprzez zaporę sieciową. Aplikacje znajdują się w folderze ..\Tekla\License\Server.

Adres MAC karty sieciowej nie powinien być zmieniany na żadnym komputerze z uruchomionym serwerem licencji. W przypadku korzystania z wirtualnego środowiska należy upewnić się, że używane jest statyczne adresowanie MAC zamiast dynamicznego.

Komputer z serwerem licencji powinien mieć stały adres IP.

Której wersji serwera licencyjnego należy użyć

W poniższej tabeli znajdują się informacje, której wersji serwera licencyjnego należy używać z bieżącą wersją Tekla Structures. Należy też sprawdzić, czy nie trzeba przeprowadzić uaktualnienia do nowego dodatku service pack lub progress release.

Aby uzyskać informacje dotyczące aktualizowania, zobacz Aktualizowanie serwera licencji Tekla.

Wersja Tekla Structures License Server 2016 SP1 Serwer licencji w wersji 2017 lub nowszej

2018 lub nowsza

2017i - wszystkie wersje

2017 - wszystkie wersje

2016i - wszystkie wersje

2016 SP5/PR5 lub nowsza

2016 do SP4/PR4

Uaktualnić do 2016 SP5/PR5 lub nowszej

21.1 SR7 lub nowsza

21.1 do SR6

Uaktualnić do 21.1 SR7 lub nowszej

21.1 wszystkie wersje PV

21.0 lub starsza

Instrukcje instalowania serwera licencyjnego można znaleźć w podrozdziale Zainstaluj serwer licencji Tekla.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej