Pierwsze kroki jako administrator Tekla Structures

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Pierwsze kroki jako administrator Tekla Structures

Aby rozpocząć pracę jako administrator Tekla Structures, należy zapoznać się z pojęciami związanymi z instalacją, licencjonowaniem i dostosowywaniem.

Źródła informacji dla administratorów

Tekla User Assistance

Tekla User Assistance zawiera pomocne informacje dla użytkowników wszystkich poziomów, w tym dla administratorów. Dostęp do materiałów pomocy Tekla Structures w usłudze Tekla User Assistance można uzyskać, naciskając F1 w Tekla Structures. Jeśli masz otwarte okno dialogowe, Tekla Structures wyświetli od razu powiązany temat.

Domyślnie wszystkie materiały pomocy są dostępne online. Pakiety instalacyjne pomocy offline są dostępne na stronie Tekla Downloads. Zaleca się korzystanie z pomocy online, gdyż jest na bieżąco aktualizowana.

Pomoc jest dostępna również wtedy, gdy program Tekla Structures nie jest uruchomiony. W zależności od używanego systemu operacyjnego Windows poprzez menu Start lub ekran startowy wybierz Tekla Structures <wersja>, a następnie kliknij Dokumentacja.

Informacje o wersji i uwagi dotyczące wersji dla administratora

Uwagi dotyczące wersji i uwagi dotyczące wersji dla administratora są opublikowane w Tekla User Assistance dla każdej nowej wersji głównej i pośredniej Tekla Structures. Zawierają bardzo użyteczne informacje, których można używać przy uaktualnianiu do nowszej wersji Tekla Structures.

Informacje dotyczące wersji zawierają informacje na temat nowych funkcji oraz ulepszeń i poprawek dotychczasowych funkcji. Informacje dotyczące wersji dla administratora zawierają przydatne informacje na temat lokalizowania i rozpoczęcia korzystania z nowych funkcji Tekla Structures.

Tekla Discussion Forum

Tekla Discussion Forum to przydatne miejsce dzielenia się doświadczeniami, zadawania pytań i dyskusji z innymi zaawansowanymi użytkownikami. Musisz mieć konto Trimble Identity, aby się zalogować.

Szkolenie Tekla Structures

Aby w pełni korzystać z możliwości Tekla Structures, zdecydowanie zalecamy udział w szkoleniach prowadzonych przez lokalnego przedstawiciela lub dystrybutora Trimble Solutions.

Lokalna pomoc techniczna

Jeśli masz ważną umową serwisową, możesz wysłać wiadomość e-mail lub zadzwonić do lokalnego oddziału pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.

Adres e-mail i numer telefonu lokalnego oddziału pomocy technicznej można znaleźć w Tekla User Assistance po zalogowaniu do konta połączonego z grupą organizacji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej