Kolejność wyszukiwania folderów

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Kolejność wyszukiwania folderów

Gdy otworzysz model, Tekla Structures wyszuka powiązane pliki w określonych folderach w ustalonej kolejności.

Należy pamiętać, aby pliki były przechowywane w odpowiednich folderach. Gdy Tekla Structures znajdzie powiązane pliki, wyszukiwanie zostanie zatrzymane. Oznacza to, że takie same pliki, lecz wyszukiwane w dalszej kolejności, zostaną zignorowane.

Kolejność wyszukiwania w folderach:

Folder

Zdefiniowany przez

Aktualny model

Otwarty model

Projekt

Opcja zaawansowana XS_​PROJECT.

Jeśli pliki właściwości są przechowywane w folderach zdefiniowanych przez użytkownika w folderze projektu, Tekla Structures przeszukuje foldery w poszukiwaniu plików w kolejności alfabetycznej. Wybrany zostanie pierwszy powiązany plik. Następnie każdy plik o takim samym sufiksie nazwy pliku i prefiksie nazwy pliku co wybrany plik jest ignorowany. Nazwy ignorowanych plików są przechowywane w dzienniku błędów.

Firmowy

Opcja zaawansowana XS_​FIRM.

Jeśli pliki właściwości są przechowywane w folderach zdefiniowanych przez użytkownika w folderze firmowym, Tekla Structures przeszukuje foldery w poszukiwaniu plików w kolejności alfabetycznej. Wybrany zostanie pierwszy powiązany plik. Następnie każdy plik o takim samym sufiksie nazwy pliku i prefiksie nazwy pliku co wybrany plik jest ignorowany. Nazwy ignorowanych plików są przechowywane w dzienniku błędów.

System

Opcję zaawansowaną XS_​SYSTEM

Tekla Structures nie wyszukuje niektórych plików w dokładnie takiej kolejności. Wyjątki wymieniono poniżej.

Wyjątki:

Plik (typ)

Kolejność wyszukiwania

objects.inp

 • Folder modelu

 • Folder projektu (XS_PROJECT)

 • Folder firmowy (XS_FIRM)

 • Folder systemu (XS_SYSTEM)

 • Folder inp (XS_​INP)

privileges.inp

 • Folder modelu

 • Folder projektu (XS_PROJECT)

 • Folder firmowy (XS_FIRM)

 • Folder systemu (XS_SYSTEM)

 • Folder inp (XS_INP)

Pliki .dat

Folder systemu (XS_SYSTEM)

Szablony

Katalogi

Katalogi profili, śrub, materiałów i zbrojenia:

 • Folder modelu

 • Folder projektu (XS_PROJECT)

 • Folder firmowy (XS_FIRM)

 • Folder wskazywany przez opcję zaawansowaną XS_​PROFDB

Katalog kształtów:

 • Folder modelu

 • Folder projektu (XS_PROJECT)

 • Folder firmowy (XS_FIRM)

 • Folder systemu (XS_SYSTEM)

 • Folder wskazywany przez opcję zaawansowaną XS_​DEFAULT_​BREP_​PATH

Katalog Drukarki:

 • Folder modelu

 • Folder projektu (XS_PROJECT)

 • Folder firmowy (XS_FIRM)

 • Folder wskazywany przez opcję zaawansowaną XS_​DRIVER

Ostrzeżenie:

Nie używaj folderu systemowego do przechowywania dostosowanych plików. Dzięki temu unikniesz problemów lub niepotrzebnej pracy podczas aktualizacji oprogramowania do nowej wersji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej