Nowe ustawienia chmury punktów i inne ulepszenia

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Nowe ustawienia chmury punktów i inne ulepszenia

Panel boczny Chmury punktów został całkowicie zmieniony w Tekla Structures 2020.

Nowe funkcje chmury punktów są dostępne po dołączeniu chmury punktów i włączeniu Rendering DirectX.

Zauważ, że Ustawienia wizualizacji chmury punktów są specyficzne dla widoku i włączone tylko dla jednego widoku, którego nazwa może być widoczna u góry panelu bocznego Chmury punktów (jeśli nie wybrano wielu widoków). Ustawienia Właściwości są włączane tylko wtedy, gdy z listy wybrano chmurę punktów.

Można wykonać jedną z następujących czynności:

 • Dostosuj położenie, skalę i obrót chmury punktów. Aby zmieniać wartości, należy wybrać chmurę punktów w panelu bocznym.

  Przycisk Resetuj przywraca wartości, które zostały ostatnio zapisane dla chmury punktów.

 • Popraw postrzeganie głębi chmury punktów za pomocą efektu EDL (oświetlenie z efektem wypukłości). Przesuń suwaki, aby zwiększyć lub zmniejszyć grubość obrysu i natężenie chmury punktów. Efekt EDL można wyłączyć, klikając przycisk EDL.

 • Dopasuj rozmiar i gęstość punktów, przeciągając suwaki.

 • Normalnie używane są domyślne wartości kolorów. Chmurę punktów można również kolorować według wysokości.

 • Jeśli chmura punktów zawiera klasyfikacje, można zmienić kolor punktów kategorii klasyfikacji lub je ukryć.

 • Sprawdź kolizje i odchylenia: Można wykrywać punkty znajdujące się wewnątrz lub w zadanej odległości od wybranych elementów i wybranych obiektów modeli referencyjnych na podstawie dostosowanych ustawień.

 • Ustawienia tolerancji są specyficzne dla widoku i dlatego można używać różnych tolerancji w różnych widokach.

 • Zapisz właściwości i ustawienia wizualizacji w plikach ustawień dla przyszłych potrzeb.

Inne ulepszenia chmur punktów

 • Oprócz nowych funkcji zostało ulepszone wykrywanie widoku, a wybranie widoku nie zawsze jest już potrzebne. Nazwa widoku, na który wpływają bieżące ustawienia, jest wyświetlana na górze panelu bocznego.

 • Teraz domyślny folder pamięci podręcznej chmury punktów jest wspólny dla wszystkich wersji, a foldery specyficzne dla wersji zostały usunięte.

 • Użyteczność panelu bocznego Chmury punktów została poprawiona w następujący sposób:

  • Ikonka kosza jest teraz wyświetlana na górze nazwy chmury punktów, co ułatwia usuwanie chmur punktów o długich nazwach.

  • Przewijanie w poziomie zostało wyłączone. Aby wyświetlić całą nazwę chmury punktów, dostosuj szerokość panelu bocznego.

  • Panel nie zmienia już automatycznie swojej szerokości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat chmur punktów, zobacz Chmury punktów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej