Wybieranie płaszczyzny roboczej

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Wybieranie płaszczyzny roboczej

Jeśli zostały określone punkty bazowe lub została zapisana płaszczyzna robocza, można za pomocą paska narzędzi Płaszczyzny robocze wybrać płaszczyznę roboczą używaną aktualnie w modelu.

Domyślnie pasek narzędzi obsługa płaszczyzny roboczej znajduje się u dołu ekranu.

Do wyboru są następujące płaszczyzny robocze:

  • Początek modelu (jeśli punkt bazowy projektu ustawiono innym miejscu)
  • Punkt bazowy projektu
  • Wszystkie określone punkty bazowe
  • Wszystkie ustawione i zapisane płaszczyzny robocze

Symbol punktu początkowego modelu jest inny, jeśli punkt bazowy projektu jest ustawiony jako punkt początkowy modelu lub jeśli został ustawiony gdzie indziej.

Dodawanie płaszczyzny roboczej do paska narzędzi

  1. Ustaw płaszczyznę roboczą w modelu.
  2. Na pasku narzędzi Płaszczyzny robocze wprowadź nazwę płaszczyzny roboczej w polu Wybierz płaszczyznę roboczą.
  3. Kliknij przycisk , aby dodać do listy nową płaszczyznę roboczą.

    W razie potrzeby można zmienić nazwę płaszczyzny roboczej, klikając ją dwukrotnie i wprowadzając nową nazwę.

  4. Aby usunąć płaszczyznę roboczą z listy, kliknij przycisk .

Domyślnie pasek narzędzi Płaszczyzny robocze znajduje się u dołu ekranu. Jeśli nie możesz znaleźć paska narzędzi, kliknij Plik > Ustawienia i upewnij się, że na liście Paski narzędzi wybrana jest pozycja Pasek narzędzi Płaszczyzny robocze.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej