Wyszukiwanie obiektów modelu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Wyszukiwanie obiektów modelu

Za pomocą paska narzędzi Wyszukiwanie w modelu można szybko wyszukiwać obiekty w całym modelu lub w obrębie wybranych obiektów modelu.

Po uruchomieniu wyszukiwania w modelu Tekla Structures wyszukuje obiekty, których wartości właściwości zawierają wyszukiwany warunek, a następnie podświetla i wybiera obiekty, które mają pasujące wartości właściwości. Tekla Structures wyszukuje następujące obiekty i sprawdza dopasowania dla wymienionych właściwości obiektu:

 • Elementy i elementy specjalne: nazwa, profil lub kształt, materiał, numer pozycji elementu, numer pozycji zespołu lub numer pozycji zespołu betonowego, identyfikator GUID

 • Obiekty wylewane: typ sekcji wylewania (jeśli włączona jest funkcja zarządzania sekcjami wylewania)

 • Zbrojenie: nazwa, gatunek, numer pozycji, numer pozycji zespołu betonowego, identyfikator GUID

 • Powierzchnie: nazwa, identyfikator GUID

 • Komponenty: nazwa, numer kolejny (pokazany w oknie dialogowym Zbadaj obiekt), identyfikator GUID

 • Zespoły: nazwa, numer pozycji zespołu, identyfikator GUID

 • Zespoły betonowe: nazwa, numer pozycji zespołu betonowego, identyfikator GUID

 • Jednostki sekcji wylewania: nazwa (jeśli włączona jest funkcja zarządzania sekcjami wylewania)

 • Wszystkie inne obiekty: GUID

W wyszukiwanym terminie można używać następujących symboli wieloznacznych: *, ?, lub [ ], lub " " w celu uzyskania dokładnego dopasowania.

Wyszukiwany termin może składać się z kilku wyrazów. Jeśli wartość właściwości obiektu zawiera wszystkie te wyrazy, Tekla Structures znajdzie ten obiekt.

Jeśli w wyszukiwanym terminie występuje tylko jeden wyraz, Tekla Structures znajdzie wszystkie obiekty, których wartości właściwości zawierają ten wyraz. Na przykład za pomocą wyszukiwanego terminu blacha można znaleźć obiekty z nazwami Blacha lub Blacha końcowa, ale obiekty o nazwie Blacha1 nie zostaną znalezione.

Jeśli wyszukiwany termin zostanie ujęty w "", Tekla Structures znajduje tylko dokładne dopasowania. Na przykład wyszukiwanie "blacha końcowa" nie znajdzie obiektów o nazwie Usztywniona blacha końcowa lub Dwustronna blacha końcowa.

W wyszukiwaniu nie jest rozróżniana wielkość liter, co oznacza, że można stosować zarówno małe wielkie, jak i duże wielkie litery. Na przykład wyszukiwanie terminów belka i BELKA daje te same wyniki wyszukiwania.

Jeśli przełącznik Wybierz zespoły Pasek narzędzi Wybieranie jest aktywny, Tekla Structures wyszukuje zespoły, zespoły betonowe i jednostki sekcji wylewania z pasującymi nazwami lub numerami pozycji. W innym przypadku Tekla Structures wyszukuje inne obiekty z pasującymi wartościami właściwości. Inne przełączniki wyboru nie wpływają na wyniki wyszukiwania.

Wyszukiwanie w całym modelu

Po uruchomieniu wyszukiwania w całym modelu Tekla Structures wyszukuje także ukryte obiekty, których wartości właściwości spełniają kryteria wyszukiwania.

 1. Jeśli funkcja zarządzania sekcjami wylewania jest włączona i wyszukujesz obiekty wylewane lub jednostki sekcji wylewania, upewnij się, że używasz widoku sekcji wylewania.
 2. Na pasku narzędzi Wyszukiwanie w modelu wprowadź wyszukiwane wyrażenie w polu.

  Można używać symboli wieloznacznych *,?, lub [], lub "" w celu dokładnego dopasowania.

 3. Kliknij lub naciśnij klawisz Enter.

Tekla Structures zaznacza i wybiera obiekty modelu, których wartości właściwości spełniają kryteria wyszukiwania, i wyświetla właściwości obiektu w panelu właściwości.

Wyszukiwanie w obrębie wybranych obiektów modelu

 1. Wybierz obiekty, w których chcesz szukać.

  Aby skupić się na określonych obiektach, można skorzystać z wyboru obszarem lub filtra .

 2. Na pasku narzędzi Wyszukiwanie w modelu wprowadź wyszukiwane wyrażenie w polu.

  Można używać symboli wieloznacznych *,?, lub [], lub "" w celu dokładnego dopasowania.

 3. Kliknij .

Tekla Structures zaznacza i wybiera obiekty modelu, których wartości właściwości spełniają kryteria wyszukiwania, i wyświetla właściwości obiektu w panelu właściwości.

Przeglądanie wyników wyszukiwania

Te porady mogą okazać się przydatne podczas badania wyników wyszukiwania i wybranych obiektów modelu.

 • Aby ukryć obiekty modelu, których wartości właściwości nie spełniają kryteriów wyszukiwania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisze Ctrl+5, aby były wyświetlane tylko pasujące obiekty.

  • Naciśnij klawisze Shift+5, aby były wyświetlane tylko pasujące obiekty komponentu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż tylko wybrane.

 • W celu dalszego zawężenia wyszukiwania można wykonywać zagnieżdżone wyszukiwania. Pozostaw wybrane początkowe obiekty wyników wyszukiwania, a następnie uruchom kolejne wyszukiwanie, klikając .

 • Aby przeglądać pasujące obiekty jako listę, należy skorzystać z organizatora. W przeglądarce obiektów zostanie wyświetlona lista wybranych obiektów i wyświetlenie ich właściwości w kolumnach.

 • Aby przeglądać lub modyfikować właściwości wybranych obiektów, należy skorzystać z panelu właściwości.

Wyświetlanie lub ukrywanie paska narzędzi Wyszukiwanie w modelu

Domyślnie pasek narzędzi Wyszukiwanie w modelu jest widoczny i znajduje się u dołu okna głównego Tekla Structures .

Jeśli pasek narzędzi nie jest widoczny, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przejdź do menu Plik, kliknij Ustawienia, a następnie na liście Paski narzędzi zaznacz pole wyboru Pasek narzędzi Wyszukiwanie w modelu.

 • Przejdź do sekcji Szybkie uruchamianie, rozpocznij wpisywanie tekstu pasek narzędzi, a następnie zaznacz pole wyboru model Pasek narzędzi Wyszukiwanie w modelu na wyświetlonej liście.

Aby ukryć pasek narzędzi Wyszukiwanie w modelu, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Pasek narzędzi Wyszukiwanie w modelu w menu Plik > Ustawienia > Paski narzędzi lub przy użyciu sekcji Szybkie uruchamianie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej