Zapisywanie modelu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Zapisywanie modelu

Należy regularnie zapisywać model, aby uniknąć utraty wykonanej pracy. Ponadto Tekla Structures automatycznie zapisuje pracę w regularnych odstępach.

Uwaga:

Wersje Tekla Structures nie są wstecznie kompatybilne. Po zapisaniu modelu nie można otworzyć go w starszych wersjach Tekla Structures z powodu różnic baz danych.

Zapisywanie bieżącego modelu

Aby zapisać zmiany w pliku bieżącego modelu, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W lewym górnym rogu ekranu kliknij Zapisz .
 • W menu Plik kliknij: Zapisz jako > Zapisz.
 • Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + S.

Zapisywanie kopii pod inną nazwą lub w innej lokalizacji

Można utworzyć kopię modelu pod inną nazwą lub w innym folderze. Oryginalna wersja modelu pozostanie niezmieniona.

Uwaga:

Po zapisaniu modelu pod inną nazwą wszystkie identyfikatory GUID (globalne unikalne identyfikatory) zapisanego modelu zmienią się względem modelu pierwotnego. Oznacza to, że zapisany model nie ma żadnego związku z pierwotnym i nie można go użyć jako kopii zapasowej.

 1. W menu Plik kliknij: Zapisz jako > Zapisz jako.
 2. W polu Nazwa modelu wprowadź nową nazwę.
 3. Aby zapisać model w innej lokalizacji, kliknij Przeglądaj i wskaż nową lokalizację.
 4. Kliknij OK.

  Tekla Structures tworzy nową kopię pod inną nazwą, natomiast pierwotna wersja modelu pozostaje bez zmian.

Zapisywanie kopii zapasowej

Możesz utworzyć kopię zapasową modelu przy użyciu tych samych identyfikatorów GUID (globalnych unikalnych identyfikatorów) co identyfikatory oryginalnego modelu.

 1. W menu Plik kliknij: Zapisz jako > Zapisz i utwórz kopię zapasową.

  Tekla Structures zapisuje kopię model w folderze ..\TeklaStructuresModels\backup\<nazwa_modelu>\<data-godzina>.

 2. Jeśli potrzebujesz zacząć korzystać z kopii zapasowej zamiast bieżącego modelu, przenieś ją z folderu z wybraną datą do folderu modelu.

  Możesz zastąpić całą zawartość bieżącego modelu zawartością z wybranego folderu kopii zapasowej lub zmienić nazwę folderu kopii zapasowej (<data-godzina>) na nazwę oryginalnego modelu.

 3. Aby zmienić lokalizację folderu kopii zapasowej, użyj opcji zaawansowanej XS_MODEL_BACKUP_DIRECTORY.
Uwaga:

Aby zwolnić miejsce na dysku, można kompresować folder XS_MODEL_BACKUP_DIRECTORY.

Zapisywanie jako szablon modelu

Można zapisać model z właściwymi ustawieniami i używać go jako szablonu podczas tworzenia nowych modeli.

Określanie ustawień autozapisu

Opcja Autozapis umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych i zapisywanie pracy w wyznaczonych odstępach czasu. Interwał autozapisu można ustawić oddzielnie dla modelu i rysunków. Pliki autozapisu mają rozszerzenie .db1_<użytkownik>.

Możesz użyć automatycznie zapisanego modelu, jeśli pojawiają się błędy przy próbie otwarcia modelu. Przy otwieraniu modelu Tekla Structures automatycznie sprawdza, czy poprzednia sesja zakończyła się prawidłowo. Jeśli tak nie było, pojawia się pytanie, czy użytkownik chce kontynuować pracę z użyciem automatycznie zapisanego modelu, czy oryginalnego modelu.

Jeśli Tekla Structures wyświetla ostrzeżenie Krytyczny: pamięć modelu uszkodzona przy odczycie, oznacza to, że wystąpiły problemy ze sprzętem, które spowodowały uszkodzenie bazy danych modelu. Dysk twardy może być niesprawny. Należy odtworzyć model, korzystając z plików autozapisu lub kopii zapasowej systemu.

 1. W menu Plik kliknij: Ustawienia > Opcje i przejdź do ustawień Ogólne.
 2. W obszarze Autozapis ustaw interwał autozapisu.
  1. W pierwszym polu określ częstotliwość zapisywania modelu lub rysunku Tekla Structures.

   Ta wartość wskazuje liczbę poleceń, po których Tekla Structures zapisze model lub rysunek. Przykładowo w przypadku tworzenia wielu belek stalowych bez przerywania polecenia Utwórz belkę stalową liczy się ono jako jedno polecenie.

  2. W drugim polu wprowadź liczbę rysunków, po osiągnięciu której Tekla Structures ma zapisać pracę.
  Uwaga:

  Najmniejsza zaakceptowana wartość interwału autozapisu wynosi 2 zarówno dla modelowania, jak i dla rysunków.

  Jeśli wprowadzisz wartość mniejszą niż 2, Tekla Structures automatycznie zmieni wartość na 2.

 3. Kliknij OK.
 4. Określ położenie, w którym mają być przechowywane pliki tworzone przez opcję Autozapis.

  Domyślnie Tekla Structures zapisuje pliki autozapisu w folderze ..\TeklaStructuresModels\autosave. Aby zmienić folder, skorzystaj z opcji zaawansowanej XS_AUTOSAVE_DIRECTORY.

 5. Określ położenie, w którym mają być przechowywane stare pliki autozapisu.

  Domyślnie Tekla Structures usuwa pliki autozapisu po zamknięciu modelu, aby zwolnić miejsce na dysku. Aby zachować pliki autozapisu nawet po zamknięciu Tekla Structures bez zapisywania modelu, można użyć opcji zaawansowanej XS_KEEP_AUTOSAVE_FILES_ON_EXIT_WHEN_NOT_SAVING.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej