Otwieranie modelu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Otwieranie modelu

W danej chwili może być otwarty tylko jeden model. W przypadku otwarcia modelu, gdy inny jest już otwarty, Tekla Structures wyświetli monit o zapisanie modelu, który został otwarty jako pierwszy.

Otwieranie ostatnio używanego modelu

 1. W menu Plik kliknij Otwórz.
 2. Kliknij Ostatnie.
 3. Wybierz model na liście.

  Tekla Structures wyświetli miniaturę modelu, jeśli została ona dodana, i pewne podstawowe informacje dotyczące utworzenia modelu.

 4. Aby otworzyć wybrany model, kliknij Otwórz lub kliknij dwukrotnie model.

  Jeśli w modelu nie są wyświetlane widoki, Tekla Structures wyświetli monit o wybranie widoku.

Uwaga:

Jeśli chcesz usunąć model z listy modeli Ostatnie, kliknij model prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z opcji.

 • Usuń wybraną pozycję: usunięcie wybranego modelu z listy
 • Wyczyść wszystko: usuwanie wszystkich modeli z listy
 • Wyczyść nieprawidłowe wpisy: usunięcie wszystkich nieprawidłowych modeli z listy, takich jak usunięte modele, których nie można już otworzyć

Otwieranie istniejącego modelu

 1. W menu Plik kliknij Otwórz.
 2. Kliknij Wszystkie modele.

  Aby wyszukać modele w innym folderze, kliknij Przeglądaj....

  Aby posortować modele na podstawie nazwy lub daty modyfikacji, użyj sortowania Kolejność wg.

 3. Wybierz model na liście.

  Tekla Structures wyświetli miniaturę modelu, jeśli została ona dodana, i podstawowe informacje dotyczące modelu.

 4. Aby otworzyć wybrany model, kliknij Otwórz lub kliknij dwukrotnie model.

  Jeśli w modelu nie są wyświetlane widoki, Tekla Structures wyświetli monit o wybranie widoku.

Otwieranie udostępnionego modelu

Jeśli chcesz otworzyć model, który został udostępniony przy użyciu Tekla Model Sharing, musisz zalogować się za pomocą konta Trimble Identity.

 1. W menu Plik kliknij Otwórz.
 2. Kliknij Przeglądaj udostępnione modele.

  Jeśli logowanie nie zostało jeszcze przeprowadzone, Tekla Structures wyświetli monit o zalogowanie się za pomocą konta Trimble Identity.

 3. Wybierz model udostępniony w oknie dialogowym Modele udostępnione.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej