Zmienianie trybu renderingu widoków modelu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Zmienianie trybu renderingu widoków modelu

Tekla Structures wykonuje rendering za pomocą technologii DirectX lub OpenGL. Aby poprawić jakość renderingu, można zmienić ustawienia, aby Tekla Structures używał mechanizmu renderingu DirectX zamiast domyślnego silnika renderingu OpenGL. Rendering DirectX dodaje subtelny efekt cieniowania do obiektów Tekla Structures, dzięki czemu wizualizacje 3D są bardziej wyraźne i precyzyjne.

Silnik renderingu DirectX

Tryb renderingu DirectX jest lepiej zoptymalizowany pod kątem nowoczesnych kart graficznych, a wydajność graficzna jest lepsza na zalecanych kartach graficznych NVIDIA GeForce GTX niż w przypadku kart graficznych, które mają gorsze parametry lub bez procesora graficznego (GPU). Więcej informacji na temat zalecanych kart graficznych można znaleźć w podrozdziale Tekla Structures 2020 - Zalecenia sprzętowe.

Aby włączyć lub wyłączyć rendering DirectX, przejdź do menu Plik > Ustawienia > Przełączniki > Rendering DirectX. Ustawienie renderingu jest specyficzne dla widoku modelu, dzięki czemu w różnych widokach modelu można używać renderingu DirectX lub renderingu OpenGL. W przypadku zmiany opcji renderingu należy w celu jej uaktywnienia ponownie otworzyć widok modelu.

Uwaga:

Jeśli używasz Tekla Structures za pośrednictwem połączeń zdalnych, rendering DirectX może nie działać zgodnie z oczekiwaniami: utworzone elementy mogą nie być wyświetlane w modelu lub model działa powoli. Jeśli występują takie problemy, wyłącz rendering DirectX.

W celu dostosowania renderingu DirectX skorzystaj z następujących opcji zaawansowanych:

Przykłady renderingu DirectX

Wizualizacja odległości

Wizualizacja odległości w renderowanych za pomocą DirectX widokach modelu używa delikatnych cieni i rozproszonego światła otoczenia. To zapewnia lepszą ocenę struktury i odległości.

DirectX OpenGL

Dokładność głębokości

Dokładność bufora głębokości została poprawiona w widokach modelu renderowanych za pomocą DirectX, dzięki czemu, gdy model jest przybliżany, elementy nie są wyświetlane przez powierzchnie innych elementów, tak często, jak to było wcześniej.

DirectX OpenGL

Stany dynamiczne

W stanach dynamicznych, takich jak wybieranie czy podświetlenie obiektów do wybrania, wybieranie jest jaśniejsze i podświetlanie jest mniej inwazyjne niż w przypadku renderingu widoków modelu za pomocą DirectX.

DirectX OpenGL

Antyaliasing w celu zapewnienia większej dokładności

W przypadku renderingu widoków modelu za pomocą DirectX jakość obrazu jest domyślnie lepsza niż w przypadku renderingu widoku modelu za pomocą OpenGL oraz mniejsze jest migotanie.

DirectX OpenGL

Wysokiej jakości linia krawędzi

W renderingu widoków modelu DirectX nie występują poszarpane linie, ale ciągłe, gładkie krawędzie.

DirectX OpenGL

Dokładne pręty zbrojeniowe

Pręty zbrojeniowe mają linie krawędzi w widokach modelu renderowanych za pomocą DirectX. Podczas przybliżania pręty zbrojeniowe są wyświetlane jako okrągłe.

DirectX OpenGL

Automatyczne linie krawędzi dla materiałów przecinających się w widoku przezroczystym

W widokach modelu renderowanych za pomocą DirectX można zobaczyć, gdzie przecinają się materiały w modelu.

DirectX OpenGL

Dokładność i przejrzystość szczegółów

DirectX OpenGL

Automatyczne kreskowanie pokrywających się powierzchni na tej samej płaszczyźnie

Zdublowane obiekty lub dowolne pokrywające się elementy można wykrywać w widokach modelu renderowanych za pomocą DirectX.

DirectX

Linie kreskowane ukryte

W widokach modelu renderowanych za pomocą DirectX linie krawędzi elementu, które są ukryte za innym elementem są wyświetlane jako linie kreskowane we wszystkich widokach przezroczystych (Ctrl+1, 2, 3 lub 5 dla elementów i Shift+1, 2, 3 lub 5 dla komponentów).

DirectX

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej