Aktualizowanie serwera licencji Tekla

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Aktualizowanie serwera licencji Tekla

Zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania serwera licencji Tekla na serwerze licencji Tekla. Nowe wersje Tekla Structures nie zawsze działają ze starszymi wersjami serwera licencji.

Można używać starszych wersji Tekla Structures z nowszą wersją serwera licencji. W niektórych starszych wersjach Tekla Structures wymaga to zainstalowania najnowszych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności między wersjami Tekla Structures i wersjami serwera licencji Tekla, zobacz Zalecenia sprzętowe dla serwera licencji Tekla 2020.

Aby zaktualizować serwer licencji Tekla:

 1. Przed aktualizacją serwera zapisz model, nad którym pracujesz, i zamknij Tekla Structures.
 2. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > LMTOOLS za pośrednictwem menu Start lub ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows.
 3. Na zakładce Stop/Start/Reread kliknij Stop Server, aby zatrzymać działanie serwera licencji Tekla i pozostałych usług licencjonowania.

  Po zainstalowaniu serwera licencji Tekla można ponownie uruchomić inne usługi licencyjne.

 4. Utwórz kopię zapasową wszystkich zmodyfikowanych plików w folderze C:\Tekla\License\Server.

  Nie dotyczy to plików tekla.lic i tekla.opt, ponieważ program instalacyjny nie wprowadzi w nich zmian.

 5. Pobierz najnowszą wersję serwera licencji Tekla i opcjonalną Tekla License Borrow Tool (jeśli jej używasz) ze strony Tekla Downloads.
 6. Zainstaluj pobrany serwer licencji z uprawnieniami administratora, wybierając opcję instalacji automatycznej dla standardowej konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Jeśli instalacja się nie powiedzie lub serwer nie uruchomi się po instalacji, spróbuj zainstalować ją ponownie po wyłączeniu lokalnej zapory i ochrony antyszpiegowskiej/antywirusowej.

 7. W przypadku korzystania z Tekla License Borrow Tool zainstaluj nową wersję narzędzia na odpowiednich stacjach roboczych.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej