Zwracanie wypożyczonej licencji lokalnej

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Zwracanie wypożyczonej licencji lokalnej

Wypożyczoną licencję lokalną Tekla Structures można zwrócić na serwer licencji Tekla przed datą jej wygaśnięcia.

Informacje na tej stronie nie są odpowiednie dla subskrypcji online.

Wypożyczona licencja staje się automatycznie dostępna na serwerze licencyjnym następnego dnia po dacie wygaśnięcia okresu wypożyczenia.

Jednak obszar Wypożyczone licencje w Tekla License Borrow Tool nie jest automatycznie aktualizowany. Licencję należy zwrócić na serwer o nazwie identycznej z serwerem, z którego wypożyczono licencję. Zaleca się, aby zawsze zwracać wygasłe licencje, z których wypożyczenia chce się zrezygnować.

Aby zwrócić wypożyczoną licencję Tekla:

  1. Upewnij się, że Twój komputer ma połączenie z serwerem licencyjnym.
  2. Zamknij Tekla Structures.
  3. Przejdź do Wypożyczenie licencji Tekla > Tekla License Borrow Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
  4. W obszarze Wypożyczone Licencje zaznacz pole wyboru Zwrot, aby wybrać licencję do zwrócenia.
  5. Kliknij przycisk Zwrot, aby zwrócić licencję.

    Po udanym zwróceniu licencji nastąpi zaktualizowanie zawartości obszaru Wypożyczone Licencje.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej